Postnord ertappades med otillåtet cabotage – ”Vårt fel”

Under förmiddagen igår, måndag, stoppas en bulgarisk dragbil med Postnordtrailer. Ganska omgående står det klart att det rör sig om en cabotagetransport och något senare, konstateras att det är en otillåten sådan. Postnord menar att åkeriet inte kan belastas för det inträffade.

Strax före klockan 11 på måndagen vinkar trafikpoliserna Lars-Göran Samuelsson och Anders Löfqvist in en bulgarisk dragbil med tillkopplad svenskregistrerad Postnordtrailer på kontrollplatsen vid Långeberga i Helsingborg.
– Vi konstaterar att det är en inrikes transport som körs, berättar Samuelsson.

Dragbilen kom till Sverige med en internationell transport i söndags. Därefter har trailern lossats på Postnords terminal i Malmö och på måndagen var tanken att dragbilen och dess förare skulle utföra en inrikes transport norrut i Sverige.
– Dessvärre har man inte sina dokument i ordning och på så sätt blev det här en otillåten transport, berättar Lars-Göran Samuelsson.

Förskottet på sanktionsavgiften, 40 000 kronor, betalades in under måndagseftermiddagen och efter att dokumenten kompletterats och rättats till, kunde transporten fortsätta med en annan dragbil.

Just bristande dokumentation är vanligt förekommande i cabotagesammanhang.
– Papper är man ofta hopplöst dåliga på, menar Samuelsson och tillägger att han inte menar Postnord specifikt.


Anledningen till att det blivit
fel i dokumenten den här gången menar Postnord beror på en rad olyckliga omständigheter.
– Vi har en rutin för att se till att all information i dokumentet är korrekt och att chaufförerna skriver under dokumenten. I detta fall var det tyvärr en kombination av systemfel och den mänskliga faktorn som gjorde att dokumentet inte var korrekt ifyllt, säger Emma Riblom, kommunikationschef på Postnord Sverige.

Riblom säger vidare att ansvaret för att dokumenten är kompletta är Postnords ansvar. Kravet att betala förskottet på sanktionsavgiften för otillåtet cabotage riktas däremot mot åkeriet. Kan åkeriet belastas för det inträffade?
– Nej, detta var vårt fel.

Hur jobbar ni för att stävja den här typen av händelser?
– Vi prioriterar detta och ser över hur vi kan stärka rutinerna ytterligare för att detta inte ska kunna hända igen, avslutar Emma Riblom.

Trafikpolis Lars-Göran Samuelsson hade gärna sett att cabotagereglerna ändrats såtillvida att de utländska ekipagen skulle få lov att köra fritt antal inrikes transporter inom en viss tidsrymd för att därefter resa hem till etableringslandet igen.
– Ur kontrollsynpunkt hade det underlättat för oss. I så fall hade vi ju endast behövt kontrollera när dragbilen kom till Sverige med internationell last.

Även om EU jobbar för en sådan ändring, är Samuelsson dock tveksam till om det blir verklighet.
– Det verkar ju gå trögt så jag undrar om jag kommer att få uppleva det innan jag går i pension, säger han och skrattar.

Om artikeln

Publicerad: 2019-08-13 16:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotage Helsingborg PostNord Postnordtransport Trafikpolisen Transportfusket