Nationell tillämpning av medicinska krav ses över

Thomas Morell (SD) kritiserar de skärpta medicinska reglerna för yrkesförare och avkrävde ett svar från infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) om han avsåg att vidta åtgärder för att behålla möjligheterna till dispens för yrkesförare av tunga fordon som bevisligen uppfyller högt ställda trafiksäkerhetskrav. I svaret kommer inget egentligt svar, men Eneroth avslutar med att han ”framåt kommer att följa frågan”.

Den 17 maj skickade Thomas Morell (SD) en skriftlig fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Detta mot bakgrund av de skärpta medicinska reglerna för yrkesförare som för flera förare inneburit att de förlorat sina högre behörigheter – trots att de kört prickfritt under 30-40 år.

Morell menar att sådan bevisad kompetens måste vägas in i besluten även med skärpta krav.

I sin skriftliga fråga (2018/19:663) frågar Morell om Eneroth avser vidta åtgärder för att den nämnda kompetensen ska vägas in och att möjligheterna till dispens ska kvarstå för den kategorin förare. Nu har svaret kommit.


Tomas Eneroth konstaterar
i sitt svar att säkra förare är en viktig del av arbetet för att uppnå nollvisionen.

Han säger vidare att det är därför vi inom EU har gemensamma minimikrav på förares medicinska lämplighet, bland annat vad gäller tillfredsställande syn.

Ansvaret för bedömningen av om en förare uppfyller de medicinska kraven eller inte, görs av Transportstyrelsen som också har möjlighet att ge dispens.

Han avslutar svaret med att berätta att det inom myndigheten pågår en översyn av tillämpningen av vissa medicinska krav i de nationella bestämmelserna. Översynen förväntas vara färdig under senare delen av 2019
– Jag kommer framåt att följa frågan, avrundar Tomas Eneroth.

Om artikeln

Publicerad: 2019-05-28 09:45
Kategori: Nyheter
Taggar: Dispenser Körkort Socialdemokraterna Sverigedemokraterna Synfel Thomas Morell Tomas Eneroth Yrkesförbud