Thomas Morell (SD) till Tomas Eneroth (S):

”Fel att ge människor yrkesförbud efter 40 års prickfri körning”

Thomas Morell (SD) har idag postat en ny skriftlig fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Morell siktar den här gången in sig på de skärpta medicinska reglerna för tyngre behörigheter, som kan slå hårt mot personer som plötsligt inte lever upp till kraven – men som bevisligen under många år har klarat av att köra yrkesmässigt utan några som helst problem.
Thomas Morell (SD).
Thomas Morell (SD).

Thomas Morell inleder sitt brev med att hänvisa till tidningsartiklar som berättar om en yrkesförare som blivit av med sitt körkort då denne har en allvarlig synskada på ett öga. Det friska ögat på mannen har en synskärpa på 1,0, alltså fullgod syn.

Morell förklarar vidare att de medicinska reglerna för tyngre behörigheter har skärpts, något som i grunden handlar om trafiksäkerhet.
– Jag är väl medveten om att statsrådet inte kan kommentera ett enskilt fall och det är heller inte avsikten. Likt det fall jag refererar till, finns det fler yrkesförare som idag kör tunga fordon på dispens då deras synskada uppträde innan de skärpta reglerna och i vissa fall innan de ens uppnått körkortsålder, skriver han till Eneroth.

– Precis som i fallet med föraren i Helsingborg har de kört tunga fordon i 30, kanske upp mot 40 år utan skador eller olyckstillbud. Kort sagt, de har genom sin yrkesutövning väl visat att de är säkra förare och att de kompenserat för det synfel de har på ett öga, fortsätter han.

– I fallet med föraren i Helsingborg, inträffade skadan redan två år innan dennes 18-årsdag och därmed har han också visat genom körprov att han uppfyller kraven. Lägg därtill mer än 40 års yrkesverksamhet bakom ratten i tungt fordon.


Thomas Morell konstaterar att
den föraren ”över en natt” inte längre anses vara duglig som förare. – Att det finns mer än 40 års yrkesverksamt liv bakom ratten, räknas inte och dispensen dras in liksom körkortet med tung behörighet.

I körkortslagen SFS 1998:488 5 kap. §3 punkt 7 står följande:
”Ett körkort ska återkallas, om körkortshavarens förutsättningar för rätt att köra ett körkortspliktigt fordon är så väsentligt begränsade genom sjukdom, skada eller dylikt att han från trafiksäkerhetssynpunkt inte längre bör ha körkort”

– Mer än 40 år som yrkesverksam förare och utan den minsta anmärkning eller skada visar väl så gott som något att texten ovan inte är relevant i bedömningen av dessa förare. Att man begränsar nyrekryteringen in i de tyngre behörigheterna med stöd av nuvarande regler kan vara motiverat, men det är inte motiverat att ge människor yrkesförbud, vilket det i praktiken innebär, när de bevisligen uppfyller högts ställda krav på trafiksäkerhet.

Den konkreta frågan till Tomas Eneroth lyder:
Avser statsrådet att vidta åtgärder för att bibehålla möjligheten till dispens för de yrkesverksamma förare av tunga fordon som bevisligen uppfyller högt ställda krav på trafiksäkerhet?

Om artikeln

Publicerad: 2019-05-17 15:19
Kategori: Nyheter
Taggar: Dispenser Körkort Socialdemokraterna Sverigedemokraterna Synfel Thomas Morell Tomas Eneroth Yrkesförbud