Fordonet på bilden har inget med artikeln att göra. Foto: Göran Rosengren, arkiv

Nytt all-time high för förartillstånd:

133 657 från tredjeland fick tillstånd att köra internationell godstrafik i EU i fjol

Pilen pekar brant uppåt vad gäller antalet utfärdade förartillstånd. Fyra länder utmärker sig då de tillsammans står för närmare 90 procent av samtliga tillstånd som utfärdades av EU:s medlemsstater 2018. Polen, Litauen, Slovenien och Spanien delade sammanlagt ut 119 162 tillstånd av de totala 133 657 i EU. Även om Polen ”leder” antalsmässigt, så står Kroatien för den procentuellt största ökningen. Litauen är ett land ”på uppgång” som i fjol utfärdade totalt 24 428 förartillstånd.

Personer som inte är medborgare i något EES-land men som är anställda som chaufför i internationell godstrafik i en medlemsstat, måste ha ett förartillstånd (ej att förväxla med arbetstillstånd).

År 2012 utfärdades totalt 28 059 förartillstånd av medlemsländernas myndigheter. Under 2018 var motsvarande siffra 133 657. Endast under de två senaste åren har antalet utfärdade förartillstånd, liksom antalet giltiga ”i omlopp”, i princip fördubblats.

Som vi tidigare har skrivit om, mest i vår tryckta tidning och på ledarplats – men även på nätet, tenderar antalet förare från tredjeland med förartillstånd i EU att öka för varje år. De polska myndigheterna har hela tiden stuckit ut i statistiken, och så även under 2018.

Under 2017 utfärdades 65 192 förartillstånd i Polen. Förra året steg siffran till 72 390, vilket motsvarar en ökning om 11 procent.


Men det finns även
andra länder som man bör ha koll på i sammanhanget. Till exempel har Kroatien har ökat från 144 år 2017 till 851 förra året. En ökning om 490 procent.

Tjeckien sticker ut på liknande sätt. År 2017 utfärdades 533 tillstånd där, för att under förra året öka till 2 301 tillstånd. Här pratar vi alltså om 331 procents ökning. Bulgarien har ökat från 97 till 328, vilket motsvarar 238 procent.

Procentuellt handlar det om stora ökningar, även om det än så länge inte handlar om samma stora antal som i Polen.

Litauen ett land som är ”på gång”. Ökningen där motsvarar 80 procent. Omräknat i antal tillstånd pratar vi om +10 800 jämfört med 2017. År 2018 utfärdades totalt 24 428 förartillstånd.


Danmark spräckte sin
nolla från 2017 genom att utfärda ett (1) förartillstånd i fjol.

Totalt i EU utfärdades 133 657 förartillstånd förra året – en ökning motsvarande 23 procent. Antalet giltiga tillstånd som var i omlopp per den siste december 2018 var 150 253, vilket innebär en ökning om nära nog 40 procent jämfört med samma tidpunkt året innan.

Fyra länder står för närmare 90 procent av samtliga förartillstånd som utfärdades av EU:s medlemsstater 2018. Polen, Litauen, Slovenien och Spanien utfärdade sammanlagt 119 162 tillstånd av de totala 133 657 i EU. Även om Polen ”leder” antalsmässigt, så står Kroatien för den procentuellt största ökningen. Litauen är ett land ”på uppgång” som i fjol utfärdade totalt 24 428 förartillstånd.

Fyra länder utmärker sig då de tillsammans står för närmare 90 procent av samtliga förartillstånd som utfärdades av EU:s medlemsstater under 2018.
Fyra länder utmärker sig då de tillsammans står för närmare 90 procent av samtliga förartillstånd som utfärdades av EU:s medlemsstater under 2018.

Om artikeln

Publicerad: 2019-05-06 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: EU Förartillstånd FTEU Schysta villkor Transportfusket