Fordonen på bilden har inget med artikelinnehållet att göra. Foto: Göran Rosengren, arkiv

Bilinspektör efterlyser politiskt engagemang:

”Svenska åkare blir färre ju längre fusket får hålla på”

Bilinspektör Roger Ogemar från Västerås har i omgångar skrivit brev till både ministrar och andra personer i politisk ställning. Han skriver i egenskap av privatperson, men tar avstamp i den verklighet som han och hans kollegor dagligen vistas i. En verklighet som Ogemar menar att få politiker vet något om. Han upplever också att intresset från politikernas sida vad gäller transportfusket, är minimalt.
Bilinspektör Roger Ogemar. Foto: Göran Rosengren, arkiv
Bilinspektör Roger Ogemar. Foto: Göran Rosengren, arkiv

Roger Ogemar ger däremot inte upp tanken på att förse beslutsfattarna med information och därför skickade han nyligen ytterligare ett brev till riksdagshuset. Den här gången adresserat till Tomas Eneroth (S), Morgan Johansson (S) och till Thomas Morell (SD).

Roger Ogemar inleder sitt brev med att ge en känga till de politiker som hittills inte har visat prov på handlingskraft. Han menar att svaren på de tidigare breven har gått ut på att man ”följer utvecklingen” och att man ”för dialog med berörda parter”.
– Mig veterligen har Tomas Eneroth under förra sommaren varit på ett studiebesök på en kontrollplats i Västerås då verksamheten varit igång. Det var mycket uppskattat från vår sida, med givande samtal och att vi fick visa honom vad vi hade för möjligheter och problem, skriver Ogemar och konstaterar att politikerna efter den gången inte har ”bemödat sig att höra sig för vad som kan göras för att arbetet ska bli effektivare”.

Han undrar i sitt senaste brev varför man visar så svalt intresse för att ta reda på vilka effekter tidigare politiska åtgärder har haft för utvecklingen, eller vilka åtgärder som skulle kunna behövas för att verkligen driva utvecklingen åt det håll den får störst effekt.

Roger Ogemar tar sedan upp ett exempel på hur utstuderat fusket är. Han berättar om det mejl som Proffs skrivit om, där avsändaren uppmanar till att gömma undan dokument, köra omvägar runt Polisens fasta kontrollplatser och ljuga för poliserna i de fall man trots allt skulle råka hamna i en poliskontroll. Ett mejl som Ogemars kollegor i Eskilstuna fann i en polskregistrerad lastbil i februari i år.
– På dokumentet var skrivet för hand ”Kopia 8”. Hur många kopior som ligger ute i andra fordon, och hur spritt detta fenomen är kan vi bara sia om, skriver Roger Ogemar.

Hultsteins


Han förklarar vidare för
politikerna att när han pratar med åkerier och speditörer i samband med att man rapporterar otillåtet cabotage eller kombinerad trafik som inte uppfyller kraven, slås han av att samtliga inblandade har minimal kunskap om vad som egentligen står i reglerna.

I brevet som nu har nått mottagarna, beskriver Ogemar också problemen med att kontrollera i internationella register om de gemenskapstillstånd som chaufförerna visar upp vid kontrollerna är giltiga.
– Detta då det elektroniska register som det pratas om i reglerna sedan 2009, ännu inte finns.
Ogemar beskriver grunderna för cabotageförordningen och kombidirektivet. Han konstaterar att det är vanligt att speditörer och transportörer försöker kringgå dessa regler.

Roger Ogemar är kritisk till hur vissa speditörer tycks arbeta. Han lyfter kombidirektivet som ett exempel för att illustrera hur hans tankar går.
– Dokumentation skall uppvisas, fysiskt eller elektroniskt av föraren, var godset ska hämtas i Sverige, av vem det hämtas, till vilken terminal det ska köras, vilken sträcka det ska gå med tåg/båt, vart tåget/båten ska lossa trailern och vem som hämtar trailern för att leverera godset till mottagaren.

– Detta innebär att hela transporten måste planeras redan innan godset hämtas hos avsändaren, och innebär en del engagemang av speditören, istället för att bara ”håva in pengar”.

Fusket menar Roger Ogemar är ett naturligt resultat av avsaknaden av kontroller, samt på ”den explosionsartade utvecklingen av att utländska aktörer från i huvudsak lågkostnadsländer söker sig till högkostnadsländer, då dessa har betydligt lägre priser på transporter”.
– Speditörerna har därför börjat tänja på reglerna, och utslagningen av svenska transportörer är ett faktum då dessa inte kan konkurrera med kostnaderna.

Roger Ogemar berättar att speditörerna börjar skruva på sig när han och hans kollegor rapporterar de transporter som inte uppfyller kraven. Likaså ser Ogemar att det kan bli svårare att få tag på svenska transportörer.
– Dessa blir färre ju längre fusket får hålla på.

Avslutningsvis knyter Roger Ogemar ihop säcken genom att återkomma till ”fuskdokumentet” som han nämnde tidigare:
– Att det skulle gå så här långt, att speditörer med rymligt samvete skulle börja uppmana utländska transportörer att fuska, trodde man aldrig.

Roger Ogemar har lovat att hålla Proffs underrättade i det fall någon av mottagarna av brevet hör av sig, eller på annat sätt ”reagerar”.

Hultsteins

Om artikeln

Publicerad: 2019-04-30 16:05
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Öppet brev Politik Transportfusket Västerås