Trafikledarens mejl till åkarna: ”Göm fraktsedlar, välj andra vägar och ljug för polisen”

F.d överåklagaren: ”Borde kosta skjortan”

Göm fraktsedlar, välj alternativa vägar och ljug för polisen. Detta uppmanade EUT Transport & Logistik åkerierna att instruera sina chaufförer att göra. Vi har beviset.

Av Heidi Bodensjö och Göran Rosengren

2016 skriver tidningen Proffs för första gången om ett otillåtet cabotage där EUT Transport & Logistik spelat en roll. Därefter återkommer EUT allt oftare och inte sällan kör de för Samskip och Schenker när de hamnar i cabotagetrubbel. EUT har använts av flera aktörer, men vi har inte skrivit om alla.

Samskip och Schenker är dem som mest förknippas med EUT som haft cirka 45 fordon i trafik från utländska åkerier, enligt dåvarande driftchef Peter Åkesson som också var mycket bekymrad över oklarheterna kring framför allt kombidirektivet.

EUT Transport & Logistik AB är danskt och gick i konkurs 2018 och sedan november samma år, är företaget inte längre operativt i Sverige. Peter Åkesson och kollegerna har idag nya anställningar i andra företag.

I samband med fordonskontroller så sent som för ett par månader sedan i 2019, kommer det fram dokument som EUT mejlat till sina åkerier den 1 maj 2018, alltså då företaget fortfarande är aktivt i Sverige. Mejlet anges vara viktig information för förarna och att Peter är källan. Beata Pacholska, EUT Transport & Logistic AB står som avsändare.

I mejlet ges utförliga instruktioner för vilka vägar förarna ska använda beroende på uppdrag, vad de ska säga till polisen och vilka dokument de ska gömma – och gömma väl eftersom ”polisen ibland tittar i hytten”.

Läs mejlet här (PDF)!

OBSERVERA! – Dokumentet (mejlet) är originalet. Den engelskspråkiga delen, liksom den polska, är så som dokumentet ser ut i sitt ursprung. Det är alltså inte redaktionen som försökt sig på någon översättning till engelska.

Vi kontaktar Peter Åkesson som idag är driftchef på ett annat företag. Utan att inledningsvis nämna att vi har mejlet, frågar vi om EUT uppmanat förarna till olagligheter. Detta förnekar han bestämt och berättar att EUT alltid försökt göra rätt, men att kombidirektivet är otydligt och de hade gärna sett en dom i något ärende kring det.


När vi sedan berättar att v
i har det fysiska mejlet med instruktionerna samt att numreringen visar att det handlar om flertalet kopior, känner han ändå inte till det och upprepar att EUT lagts ner 1 november 2018. Att utskicket är gjort 1 maj 2018 och ett dokument påkoms för bara ett par månader sedan, förändrar inte hans brist på kännedom om det.

Vem är Beata Pacholska som står på dokumentet?
– Det är en tidigare kollega som var trafikledare på EUT, säger han.

Kan en trafikledare på eget bevåg ge sådana instruktioner?
– Hon hade ansvaret för ett antal bilar och det var inte bra när de blev stoppade av polisen som har olika tolkningar av regelverken, säger han som möjlig förklaring.

Det står ju att informationen kommer från Peter. Vilken Peter?
– Jag vet inte vilken Peter hon menar, svarar han.

Vi har försökt nå Beata Pacholska, men något telefonnummer har inte EUT och mejladressen på dokumentet fungerar inte. Hur kan vi nå henne?
– Ingen av oss jobbar på EUT längre eftersom det inte finns kvar. Beata vill inte bli kontaktad och hon säger att hon lagt sin anställning på EUT bakom sig, avrundar Peter Åkesson.


Sven-Erik Alhem, f.d. överåklagare
, upprörs över att det finns företagare som ger sina underleverantörer instruktioner för att minimera risken att hamna i en poliskontroll.

Han menar att cabotagereglerna är, och alltid har varit, svåra att hantera för polisen. Kombineras det med att polisen får oriktiga eller ofullständiga uppgifter och undanhållande av dokument, blir det än svårare.
– Den nu avslöjade handlingen, med uppmaning till förare att så långt det är möjligt under färd i Sverige undvika att hamna under lupp av kontrollerande polis, är ett nesligt avslöjande för hur oseriös åkeriverksamhet bedrivs, säger han till Proffs.

I klartext betyder dokumentet att förarna ska se till att undvika kontakt med kontrollerande polis samt en uppmaning till dem att försvåra cabotageutredningen genom att lämna oriktiga, ofullständiga uppgifter och dölja ”avslöjande dokumentation”, menar Alhem.
– Egentligen borde beteendet vara straffbart och kosta skjortan för det företag som utfärdat handlingen. Vad som är bra med avslöjandet är emellertid den badwill som följer liksom den varningssignal beteendet rimligen medför till svenska företag som anlitar åkare som kan kopplas till ”upplysningshandlingen” och som även fortsättningsvis vill betraktas som regelföljande och seriösa. Smittoeffekten är uppenbar, menar Sven-Erik Alhem bestämt.

Samskip och Schenker har figurerat ihop med EUT i våra artiklar vilket betyder det att deras transporter utförts enligt instruktionerna i mejlet. Kände de till dem och behöver åkerierna ta till dylikt för att klara uppdragen?

Speditörerna får ta del av mejlet och Samskip gör ett officiellt uttalande i vilket de säger att de, precis som DB Schenker, inte kände till aktuellt mejl och kan därför inte kommentera vare sig syftet eller innehållet. De följer lagar och regler och arbetar för att få ett förtydligande kring kombidirektivet.

DB Schenker går längre och tar starkt avstånd från detta då de kräver att underleverantörerna ska följa gällande lagar och regler och ingen ska behöva bryta mot regler för att utföra uppdrag åt dem.
– Om vi får veta motsatsen konfronterar i åkeriet med uppgifterna då vi inte är intresserade av samarbete med åkerier som systematiskt bryter mot regelverken och vi kommer också att gå vidare med detta, säger de.

Om artikeln

Publicerad: 2019-04-18 16:02
Kategori: Nyheter
Taggar: Eut Samskip Schenker Transportfusket