Samskip i nytt cabotageärende – Polisen ser nytt mönster

I Eskilstuna stoppas ännu ett Samskipekipage. Åkeriet hävdar kombitransport. Transportstyrelsen säger otillåtet cabotage. Detta är ett återkommande tema med Samskips transporter när de kontrolleras utmed vägen. Men nu börjar polisen se ett nytt mönster. Det är alltmer sällan Samskips egna dragfordon som kör dessa långa transporter.

På kvällen tisdagen den 2 april stoppar trafikpolisgruppen i Eskilstuna ännu en gång en av Samskip van Dierens transporter. Återigen uppstår en tvist om huruvida det är en kombi- eller cabotagetransport. Kombidirektivets begrepp ”närmast lämpliga omlastningsplats” aktualiseras samt för vem det ska vara ”närmast lämpligt”.

Trailern kommer från Sundsvall och ska ner till Samskips kombiterminal i Katrineholm för vidare färd ner i Europa. En sträcka på cirka 45 mil. Det estniska åkeriet hävdar att de kör en kombitransport.
– Begreppet ”närmast lämpliga” kan inte appliceras på en sådan transport, säger bilinspektör Patrick Zetterberg. Det kan aldrig ha varit syftet med kombidirektivet att en transport som denna ska kunna falla inom ramen för det direktivet.

Han nämner ett flertal andra transportsträckor som förekommer och där fullt användbara kombiterminaler finns på mycket närmare håll, men som av Samskip ratas till förmån för den egna terminalen i Katrineholm.

Transportstyrelsen godkänner sanktionsavgiften om 40 000 kronor och ekipaget klampas.
– Klampningen är även teknisk eftersom en bromsskiva på dragbilen är sprucken och därmed sitter klampen kvar tills felet är åtgärdad, säger Zetterberg.

Hultsteins


Åter till kombidirektivet.
Kommer en trailer in med fartyg är det 150 kilometer fågelvägen som gäller för vidare transport på väg, men kommer den med tåg, heter det ”närmast lämpliga”.
– Transportstyrelsen fick kritik från EU för att vara för hårda i tolkningen av sistnämnda och under hösten 2018 ändrades vår vägledning som då luckrade upp det för kombitransporter på järnvägen, säger Zetterberg.

Sträckan Sundsvall till Katrineholm klarar dock inte ens Transportstyrelsens nuvarande vägledning för kombitrafik och det är bland dessa, alldeles för långa transporter, som polisen nu börjar se ett nytt mönster träda fram.

Tidigare betalade Samskip oftast snabbt in sanktionsavgiften, men inte nu längre för dessa transporter.
– Istället ser vi att körningar läggs ut på inhyrda åkerier som antingen chansar eller på grund av okunskap, tar på sig uppdragen. Blir det problem är det inte längre Samskip som måste betala utan istället åkerierna, säger Patrick Zetterberg.

Vi kontaktar Henk van Dieren som är ordförande på Samskip van Dieren Rail. Vi får emellertid inga svar i tid på varför polisen upplever att ett nytt mönster har börjat framträda och om det möjligen kan bero på att om en transport som den aktuella stoppas, är det inte Samskip som måste betala sanktionsavgiften, utan istället det inhyrda åkeriet.

En bärgare kallades idag till platsen för att flytta dragaren till en märkesverkstad i Eskilstuna. Samskip har skickat en bulgarisk dragbil för att hämta trailern, men idag, den 5 april, finns inga trafikpoliser i tjänst med kompetens för kontroll av tung yrkestrafik.

Poliserna på plats som ska låsa upp klampen, är förvisso trafikpoliser, men deras kompetens gäller endast lätta fordon.

Trots att bilinspektör Zetterberg är tjänstledig idag, tar han kontakt med poliserna på plats för att be dem kontrollera att den nya dragbilen som Samskip skickat, verkligen är laglig.

Han är säker på att de kommer att göra kontrollen efter bästa förmåga, men förstår att det inte blir lätt för dem.
– Det krävs särskild kunskap för att veta vilka tillstånd som måste finnas och inget man lär sig i en handvändning, sammanfattar Patrick Zetterberg som, liksom de flesta av oss, hade velat se fler poliser och bilinspektörer med den aktuella kompetensen.

Sanktionsavgiften har i skrivande stund ännu inte betalats in av åkeriet, som körde på uppdrag av Samskip, men som har det juridiska ansvaret i den här händelsen.

Daf

Om artikeln

Publicerad: 2019-04-05 16:48
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotage Eskilstuna Samskip Samskip van Dieren Schysta villkor Trafikpolisen Transportfusket