Fordonet på bilden har inget med artikeln att göra. Foto: Göran Rosengren, arkiv Fordonet på bilden har inget med artikeln att göra. Foto: Göran Rosengren, arkiv

Sten Bergheden (M):

”Tänker inrikesministern införa ett förbud mot EU-trailrar?”

Många har ifrågasatt om det är lämpligt att tvåaxlade dragbilar, så kallade ”EU-lastbilar” tillåts köra i Sverige då vinterväglag råder. Röster från åkeribranschen vill ha ett förbud mot den typen av fordon och även från politiskt håll driver man samma fråga. Moderaten Sten Bergheden författade en fråga till infrastrukturministern – och nu har svaret kommit.
Sten Bergheden (M). Foto: Riksdagen
Sten Bergheden (M). Foto: Riksdagen

Riksdagsledamoten Sten Bergheden (M) konstaterar i sitt brev till Tomas Eneroth att förra året blev ett svart år för svensk trafiksäkerhet då 325 människor miste livet på våra vägar. Det högsta dödstalet sedan 2007. I olycksstatistiken kan man också se att så kallade EU-lastbilar är överrepresenterade, förklarar Bergheden.

Han skriver vidare att kritiken mot EU-lastbilar har varit återkommande från branschorganisationer och oppositionen men även från regeringen själv under flera år, men trots detta kvarstår problemet.

”Eneroth menar att det här är en prioriterad fråga för regeringen och att han vill att EU-lastbilarna ska stoppas” (Plus-artikel), skriver Sten Bergheden och tillägger att trots att Socialdemokraterna styrt näringsdepartementet hela förra mandatperioden har inte tillräckligt hänt.

Den konkreta frågan som Sten Bergheden ställer till Tomas Eneroth lyder:
”Överväger statsrådet att införa ett förbud mot EU-trailrar på våra svenska vägar i syfte att stoppa dessa?”


Eneroth konstaterar i sitt
svar att det under de senaste åren har uppmärksammats allvarliga olyckor med lastbilsekipage med dragbilar med kort axelavstånd. Det korta axelavståndet försämrar longitudinell stabilitet och kan orsaka framkomlighetsproblem vintertid.

Han förklarar vidare att trafiksäkerhet är en prioriterad fråga för Sverige men att det är en fråga som vi i Sverige själva inte fullt ut förfogar över eftersom den även regleras på EU-nivå. ”Därför har jag agerat och tagit upp frågan med Violeta Bulc, EU-kommissionär med ansvar för transportfrågor, för att uppmärksamma henne och kommissionen på de bekymmer som EU-trailrar skapar på svenska vägar”, skriver han.

Tomas Eneroth förklarar att regeringen därför också uppdrog den 30 augusti 2018 åt Transportstyrelsen att utreda säkerhetshöjande åtgärder för korta dragbilar. I uppdraget ingår att vid behov föreslå regelförändringar som bedöms vara effektiva för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten. Det är inte acceptabelt som det fungerat hittills, menar Eneroth.

”Regeringen beslutade dessutom samma dag om krav på vinterdäck för samtliga axlar och släpvagnar. De nya kraven träder i kraft inför vintersäsongen 2019/20. Vi sätter trafiksäkerheten främst.”, avslutar Tomas Eneroth sitt svar till Sten Bergheden.

– Det är uppenbart att ministern bara populistiskt talar om att dessa EU-trailers ska förbjudas, när det sedan blir skarpt läge, på min fråga, då finns ingen handlingskraft kvar längre. Det är beklagligt att dessa farliga fordonsekipage får trafikera våra vägar och att inte minister gör något konkret åt situationen, säger Sten Bergheden i en kommentar till Proffs.