Morells (SD) fråga till Damberg (S):

”Tänker ni ge polisen resurser för att förstärka kontrollverksamheten på väg?”

Thomas Morell (SD) konstaterar inledningsvis i ett brev med en skriftlig fråga till inrikesminister Mikael Damberg (S) att den svenska trafikpolisen snart är ett minne blott. ”Under en lång rad av år har trafikpolisens verksamhet minskat dramatiskt. I dag är det inte mer än drygt 100 poliser i yttre tjänst som har förordnande att kontrollera tung trafik”, skriver han.

Morell förklarar vidare att antalet bilinspektörer har legat på en likartad nivå de senaste åren. Samtidigt som godstransporter på väg har ökat, och utländska aktörer inom vägtransport blir allt fler.

Den som följer nyhetsflödet främst i tidningen Proffs kan, liksom Thomas Morell, konstatera att det inte är ovanligt att trafikpolisen sätter stopp för transporter som saknar nödvändiga tillstånd. Likaså sätts det körförbud på fordon som har så allvarliga tekniska brister att de inte får fortsätta sin färd.


Morell radar upp det ena exemplet
efter det andra om ”tilltag” som snedvrider konkurrensen för den seriösa vägtransportbranschen. Otillåten cabotagetrafik, manipulerade färdskrivare och olaga yrkesmässig trafik samt otillräckligt säkrad last, är något som han pekar på.

”Trots det fåtal trafikpoliser och bilinspektörer som alltjämt arbetar med kontroll av den yrkesmässiga trafiken hittas det gång på gång allvarliga brister. Brister som sätter trafiksäkerheten ur spel och som allvarligt hotar den seriösa åkerinäringen”, skriver Morell och funderar över hur en företagare inom transportsektorn ska ha en rimlig chans att bedriva verksamhet när den osunda och olagliga transportverksamheten tillåts utbreda sig i en sådan omfattning som skett de senaste åren.

Thomas Morell hänvisar i sitt brev till uppgifter som tidningen Proffs är ensam om att ha publicerat. Det handlar om ett internt dokument som ställföreträdande rikspolischef Mats Löfving har underteckna.

Löfving menar bland annat att polisens trafikövervakning har legat på en alldeles för låg nivå de senaste åren och att myndigheten kan se en vikande trend i antal utförda kontroller på den yrkesmässiga sidan. Löfving konstaterar också att ”kontroll av yrkestrafiken är viktig både ur trafiksäkerhetssynpunkt samt ur konkurrenssynpunkt.”


Det interna dokumentet som
Morell hänvisar till visar att Polismyndigheten, eller åtminstone Mats Löfving, är självkritisk. Polisledningen har inte prioriterat uppdraget att kontrollera den yrkesmässiga trafiken. Man vill också, enligt Löfving, vidmakthålla den speciella kompetens som krävs för kontroll av den yrkesmässiga trafiken men också förstärka den speciella kompetens som krävs för kontrollverksamheten i framtiden.

Thomas Morells fråga till Mikael Damberg lyder:
”Tänker statsrådet ge polisen de riktade resurser som krävs för att förstärka kontrollverksamheten på väg?”

Proffs återkommer i ämnet så snart Damberg har svarat Morell, vilket ska ske senast den 6 mars.

Läs även:

Ledare: ”Myndighetschefer ska inte fara med osanning”
Polisen håller inte med Transportstyrelsen

 

Mikael Damberg (S) fick under tisdagen ta emot en skriftlig fråga från Thomas Morell (SD). Foto: Riksdagen (montage)
Mikael Damberg (S) fick under tisdagen ta emot en skriftlig fråga från Thomas Morell (SD). Foto: Riksdagen (montage)

Om artikeln

Publicerad: 2019-02-26 20:19
Kategori: Nyheter
Taggar: Mikael Damberg Politik Skriftlig fråga Socialdemokraterna Sverigedemokraterna Thomas Morell Trafikpolisen