Polisen håller inte med Transportstyrelsen:

”Polisens arbete med hastighet har betydelse för dödstalen i trafiken”

De båda myndigheterna Transportstyrelsen och Trafikverket skrev i slutet av januari en uppmärksammad debattartikel i Dagens Nyheter. När Proffs intervjuar de båda artikelförfattarna, generaldirektörerna Jonas Bjelfvenstam och Lena Erixon, menar man bland annat att ett minskat antal trafikkontroller inte har med den sorgliga statistiken vad gäller dödsolyckor i trafiken att göra. Men den ställföreträdande rikspolischefen har en helt annan uppfattning.

Den 29 januari publicerades en debattartikel på DN Debatt som undertecknats av Transportstyrelsens och Trafikverkets båda generaldirektörer, Jonas Bjelfvenstam och Lena Erixon. I fredags publicerade vi en artikel i vår nättidning där vi lät de båda myndigheterna utveckla sig lite mer runt ämnet.

En av frågorna vi ställde handlade om det minskade antalet trafikpoliser och poliskontroller längs våra vägar, om det kan ha någon betydelse för den sorgliga statistiken om dödsolyckor.

Men något samband mellan statistiken för det ökande antalet döda och färre poliskontroller, säger Transportstyrelsen inte finns. Trafikverket pekar på att lagar och regler ska följas oavsett om det står en polispatrull vid vägen.

Hos Polismyndigheten är man däremot av en annan uppfattning. I ett internt dokument adresserat till de polisanställda, med en självkritisk ställföreträdande rikspolischef – Mats Löfving – som avsändare, låter det annorlunda. För tvärtemot Transportstyrelsen och Trafikverket, anser Löfving att polisen har en viktig roll att fylla i trafiksäkerhetsarbetet, men att man inte har gjort det som man är ålagda att göra. ”Trafikövervakningen har legat på en alldeles för låg nivå”, skriver han.


Mats Löfving menar att
polisen är en viktig aktör inom trafiksäkerhetsarbetet eftersom man står för det repressiva (att hämma brottslig verksamhet, reds anm).
”Vi vet att polisens arbete med hastighet och nykterhet har betydelse för antalet döda och allvarligt skadade i trafiken. Den strategi för trafikövervakning som vi beslutade om 2016 bygger på mångårig forskning som bevisar just detta”, skriver Mats Löfving.

Den forskningen har alltså Transportstyrelsen och Trafikverket missat.

”År 2017 dog 253 människor i trafiken. Förra året 325! Det är en helt oacceptabel utveckling, där polisen har en viktig roll att spela. Rikspolischefen och hela myndighetens ledningsgrupp står eniga när det gäller behovet av en ordentlig ambitionshöjning av polisens trafiksäkerhetsarbete”, står det som sista punkt i Mats Löfvings text till de polisanställda.

Det ska i sammanhanget tilläggas att Mats Löfvings uttalande är publicerat den 25 januari, alltså fyra dagar innan den aktuella debattartikeln publicerades.

Foto: Göran Rosengren, arkiv

Om artikeln

Publicerad: 2019-02-04 16:16
Kategori: Nyheter
Taggar: DN Debatt Nollvisionen Trafikpolisen Trafikverket Transportstyrelsen