Friande dom för ”dubbelmanipulation” överklagas inte

Trots en hisnande förklaring från åkeriets sida varför de inte är skyldiga, väljer tingsrätten att fria och säger att det inte bevisats att åkeriet, DBT, inte gjort vad som skäligen kan krävas för att hindra brottslig verksamhet.

Av Heidi Bodensjö och Göran Rosengren

Den 16 november 2017, stoppas ett ekipage som konstateras ha både manipulerad Adblue-utrustning tillika manipulerad färdskrivare. Den 1 oktober i år, skriver vi att Helsingborgs tingsrätt friar åkeriet från alla anklagelser.

Kammaråklagare Linda Seger säger i samband med domen, att hon är besviken över utfallet och att hon ska kontakta kammaråklagare Mikael Bäckström i Östersund för att diskutera möjligheterna till ett överklagande.

Idag talar vi åter med Linda Seger som berättar att hon överlagt med Bäckström som har stor erfarenhet av dessa ärenden.
– Problemet är emellertid att bevisa uppsåtet och under mitt samtal med Bäckström, ser vi att uppsåtet måste kunna bevisas, men utsikterna att lyckas med det, är små och jag beslutar att inte överklaga denna gång.

Hennes tankar kring att lyfta det orimliga i åkeriets förklaringar, räcker helt enkelt inte.

Vi kontaktar Mikael Bäckström som har läst igenom domen och kan hålla med om det orimliga i företagets försvar.
– Men min bedömning är att det inte var tillräckligt orimligt för att få Hovrätten att ändra domen, säger han.
Mot den bakgrunden menar Bäckström att det inte går att framför allt bevisa att företaget ska ha känt till utrustningen.


Tingsrätten godtar alltså
bolagets förklaringar och lägger inte på företaget något ytterligare kontrollansvar som kan grunda företagsbotstalan.

Mikael Bäckström tycker domen är intressant, men att det troligen kommer att dröja ett antal domar innan de får en bättre bild av vilka bevis och utredning som krävs i manipulationsärenden.
– Att klaga på den nu aktuella domen, hade inte löst detta eftersom den handlar om bevisvärdering i det enskilda fallet utifrån förutsättningarna där, sammanfattar kammaråklagare Mikael Bäckström.

Bilinspektör Lars-Olof Tuvesson i Helsingborg är en av två bilinspektörer som involverades i den tekniska undersökningen av fordonet.
– Det var så väldigt mycket som var så uppenbart fel och motsägelsefullt i åkeriets förklaring under rättegången. Det hade ju varit ganska enkelt att slå hål på det mesta som sades om man haft lite kunskap om ämnet. Det är högst olyckligt att man inte lyckas fälla åkeriet. Tingsrättsdomen kommer att gå som en löpeld ut i Europa, det sänder helt fel signaler, säger han och suckar uppgivet.

Tuvesson menar att man kanske borde fundera på att ge polisen möjlighet att utfärda en sanktionsavgift i fall där ett fordon på något sätt har manipulerats.
– Då blir bevisbördan omvänd.

Hans arbetsplats ligger endast ett stenkast från Danmark, vilket väcker ytterligare tankar.
– I Danmark ser man till så att den här typen av fordon lotsas till närmsta verkstad för att där se till så att fordonet blir återställt i lagligt skick. Dessa kostnader läggs på åkaren, vilket jag ser som en väldigt bra lösning, menar Lars-Olof Tuvesson avslutningsvis.

Om artikeln

Publicerad: 2018-10-23 17:27
Kategori: Nyheter
Taggar: Adblue Färdskrivare Helsingborg Manipulation Rättsfall tingsrätten Trafikpolisen