Adblue

Listar alla artiklar taggade med: Adblue

Höga gaspriser hot mot tillgången på Adblue

Federal Association of Road Haulage, Logistics and Disposal (BGL) i Tyskland befarar att det snart kan uppstå flaskhalsar i produktionen och leveranserna av tillsatsmedlet AdBlue.
- I bakgrundsdiskussioner med AdBlue-tillverkare blev vi oroade över att de kraftigt minskade sin produktion och i vissa fall till och med stoppade den, står det i ett brev till statssekreterarna Oliver Luksic på tyska transportdepartementet och Michael Kellner på ekonomidepartementet, som tyska logistiktidningen DVZ har läst.
Samma åkeri men annan dragbil och annan förare.

Åkeriet som bad bilinspektören ”fara åt helvete” i nytt manipulationsärende

För några månader sedan utspelade sig en annorlunda händelse på polisens kontrollplats vid Helsingborg. För att göra en lång historia kort så handlade det om ett utländskt ekipage där polisens misstankar var flera till antalet. En tumultartad kontroll som slutade med att såväl föraren (som inledningsvis belades med handfängsel) som ekipaget försvann från platsen. Och trots välgrundade brottsmisstankar, slutade det hela med att chauffören efter ett åklagarbeslut kunde dra iväg med ekipaget utan att någon teknisk undersökning hade hunnit göras.
Men ibland är världen liten. I fredags i förra veckan var det dags för ett slags ”återförening”.