Peter Lundgren (SD) och Thomas Morell (SD).

Så vill Morell och Lundgren komma tillrätta med vägkriminaliteten

Sverigedemokraterna i Tibro bjöd i lördags in till en föreläsning på Fågelviksgymnasiet med EU-parlamentarikern Peter Lundgren och Thomas Morell, riksdagskandidat för SD. Där berättade de båda bland annat om åkeribranschens situation ? men också om hur de tänker jobba för att komma tillrätta med problemen.
- Det räcker inte med enbart vägkontroller, man måste även rusta upp åklagare och domstolar, menar Thomas Morell.

Peter Lundgren inledde med att berätta om sin egen ”resa” från lastbilshytten till EU-parlamentet. Han understryker vikten av allmänbildning och förmågan till improvisation för att kunna hävda sig som parlamentariker i EU. Egenskaper som han menar att de flesta yrkesförare besitter.
– Det finns en utbredd uppfattning hos allmänheten, att chaufförsyrket inte kräver särskilt mycket kunskap. Inget är mer fel, betonar Peter Lundgren.

Att sitta i lastbilshytten timma efter timma och bara lyssna på skvalmusik är i längden oerhört tråkigt, säger Peter och tillägger att valet därför ofta faller på att ratta in P1 på radion.
– Där får man ta del av vetenskapsfrågor och samhällsdebatt, vilket är oerhört allmänbildande.
– Lägg ihop dessa egenskaper och koppla det till förmågan att prata, vilket jag har, skrattar Peter, då kommer man långt i EU-parlamentet.

Peter Lundgren fick igenom viktiga ändringar i det nya körkortsdirektivet, ändringar som faktiskt innebär att det svenska systemet med praktik för yrkesförarelever på gymnasieskolor kan leva vidare.
– Hade inte denna viktiga ändring införts i förslaget skulle det ha blivit mycket svårt för gymnasieskolorna som har transportutbildning att bedriva en kvalitativ utbildning för yrkesförare, menar Peter Lundgren.

En annan fråga som Peter drivit hårt handlar om införandet av eldrivna, lätta distributionsbilar.
– Med nuvarande viktbestämmelser för körkortsbehörighet B, skulle den faktiska lastförmågan på dessa 3,5 tonsbilar bli mycket begränsad. Batterivikten innebär att möjlig lastförmåga minskas.

Med Peters förslag till en dispens på den här fordonstypen, innebär det att en förare som har behörighet B alltjämt har möjlighet att köra en eldriven distributionsbil som har en totalvikt upp till 4 250 kg.
– Vi har svårt nog att få fram förare till alla fordon som kräver behörighet C, utan att spä på med ytterligare fordon som kräver behörighet C.

Med den här lösningen har vi löst den lokala distributionen på ett bra och miljövänligt sätt, säger Peter.

Han har också drivit frågorna runt cabotaget med den drucknes envishet. Något som han på senare tid fick mycket god draghjälp av den nu bortgångne Jens Nilsson (S) att driva på.
– Sverigedemokraterna må vara ett litet parti i EU-sammanhang, men har sannerligen gjort stora och viktiga avtryck i den europeiska transportpolitiken.

Thomas Morell inledde sin föreläsning med att beskriva den situation som råder på landets vägar och varför den olagliga trafiken är ett långt mycket större bekymmer än enbart för åkerinäringen.

För att belysa hur allmänheten påverkas av de kriminellas framfart tog Thomas upp de fyra Volvobilarna som stals i Skara ett par dagar innan.

Morell menar att det är tydligt att stölden av dessa bilar är ett beställningsjobb då det är fråga om relativt nya bilar av samma modell.
– Det är ett synnerligen välsmort system med organiserad brottslighet som har skaffat sig kontroll över viktiga logistikflöden. Under många år har jag, tillsammans med flera andra inom åkerinäringen varnat för den här utvecklingen.

Att åkerinäringen tidigt upptäckte vad som var i görningen är ganska naturligt, eftersom de kriminella behöver ett fungerande logistiksystem. Det krävs tunga fordon för att sköta den här typen av transporter.
– Jag håller det för uteslutet att de stulna bilarna körts ut ur landet för egen maskin, utan de har placerats i ett tungt fordon. Utvecklingen har pågått under många år och något större intresse att lösa problemen har inte de andra partierna visat upp.

Thomas Morell understryker att det har införts vissa förändringar i lagstiftningen, men den viktigaste delen i kedjan har man lämnat därhän, nämligen vägkontrollerna.
– Lagstiftningen må vara hur stark som helst, men finns det ingen därute som kan lagföra brottslingar, då hjälper det inte. Men det räcker inte med enbart vägkontroller, man måste även rusta upp åklagare och domstolar, menar han.

Morell tillägger att det finns några trafikpolisenheter kvar runt om i landet där poliser och bilinspektörer gör så gott de kan.
– Men de är på tok för få för att komma tillrätta med problemet.

Polisen har det övergripande ansvaret för kontroller på väg, men Thomas Morell – och många med honom – konstaterar att de inte löser sin uppgift.
– Under den senaste tioårsperioden har det skett en dramatisk nedgång av antalet trafikpoliser med förordnande att utföra kontroller av den yrkesmässiga trafiken. Polisorganisationen har uppenbarligen inte prioriterat den här viktiga verksamheten, då det inte skett en nyrekrytering i samma takt som personal slutar.

Det är uppenbart att det krävs en omfattande förändring i kontrollverksamheten för att transportmarknaden ska fungerande konkurrensneutralt och att seriösa företag ges en möjlighet att överleva, säger han vidare.

En annan viktig komponent i kontrollverksamheten är trafiksäkerhet.
– Och det kan inte nog understrykas att trötta förare utgör en betydande riskfaktor i trafiken, eftersom fordonen de framför är tunga. Lastsäkring, vägning, fordonens tekniska status och nykterhet är även det givna inslag i kontrollen av yrkesmässig trafik.

Thomas Morell berättar att han kommer att föreslå att kontrollen av den yrkesmässiga trafiken skyndsamt läggs under en särskild myndighet.
– Denna myndighet ska ansvara för kontroller som avser buss, gods och taxitransporter. Personal med specialkompetens ska utföra dessa kontroller och i huvudsak ägna sig åt den yrkesmässiga trafiken, säger han och tillägger att myndigheten måste förses med fungerande verktyg, såsom en väl anpassad lagstiftning, för att kunna agera fullt ut i alla förekommande kontrollmoment.

Ordinarie polisen kan med fördel sköta den övriga trafikövervakningen såsom hastighet, bälte, aggressiv körning, med mera.
– Till verksamheten för kontroll av den yrkesmässiga trafiken ska specialåklagare kopplas, så att de brott som uppdagas verkligen hanteras av rättssystemet. Idag läggs en stor del av de misstänkta brotten ned utan rättslig prövning.

Från publiken kom två frågor. Den ena frågan gällde antalet tjänstemän som utför kontroll av den yrkesmässiga trafiken.
– Svaret på den frågan är att det inte går att hugga en siffra i sten men att det, åtminstone initialt, bör röra sig om en personalstyrka om 600 till 700 personer. Dessa ska ägna sig åt kontroll av den yrkesmässiga trafiken, både på väg och i företagens lokaler.

Den andra frågan gällde hur nyrekryteringar skulle prioriteras mellan vanlig ordningspolis och vägkontroller. På den frågan svarade Thomas att det är två vitt skilda verksamhetsområden och att det ena inte utesluter det andra.
– Dock måste den vägburna kriminaliteten angripas för att på så sätt minska övrig brottslig verksamhet. Det finns ett dokumenterat samband mellan den olagliga yrkesmässiga trafiken och annan kriminell verksamhet, då måste man sätta käppar i hjulen för den kriminalitet som rullar på väg. Händelsen med Volvobilarna som stals i Skara visar med tydlighet vad det är vi har att göra med.

Efter föreläsningarna bjöds samtliga på fika och det utbröt mycket diskussioner runt kaffeborden. Åhörarna var engagerade och diskussionerna fortsatte en lång stund ute på parkeringen.

Om artikeln

Publicerad: 2018-06-18 12:36
Kategori: Nyheter
Taggar: EU Föreläsning Peter Lundgren Sverigedemokraterna Thomas Morell Trafikpolisen