Speditören är inte misstänkt för något brott.Fotograf: Roger Ogemar

Åter misstänkt för otillåtet cabotage

"Företrädande jurist försöker få bilinspektören att ändra sig"

Ansvarig för transporten har ett antal gånger varit i samma situation. Deras juridiska företrädare väljer att, istället för att kontakta Transportstyrelsen som fattat beslutet, försöka påverka polisen på plats att ändra sig. Dragbilen och föraren lämnar sedan landet innan sanktionsavgiften är betald.

Förmiddagen den 6 april hämtas ett polskt trailerekipage in till kontrollplats Karleby utanför Västerås. Bilinspektör Tommy Roos utför färdskrivarkontroll medan bilinspektör Roger Ogemar kontrollerar lasten och begär in fraktsedlar. Det står två och en halv pall i trailern.
– De ska till Rosersberg och föraren visar dokument på att han den 3 april, med en annan trailer, kommit till Trelleborg med inkommande internationellt gods som lossats i Malmö, säger Ogemar.
När Roos och Ogemar jämför sina uppgifter, saknas cirka 50 mil.

Då hämtar föraren fler fraktsedlar och ger en ny redogörelse. Han kommer in till Trelleborg, lossar i Malmö, ställer av trailern i Trelleborg. Kopplar en lastad trailer, lossar den och lastar sedan i Tommarp. Ansvarig för transporten, Eut, hävdar i ett senare telefonsamtal, att den resan är en kombitransport. När det inte kan styrkas, medger de att det är en cabotagetransport, säger Ogemar.
– Trailern ställs ut i Trelleborg och sedan kopplar han trailern han har när vi stoppar honom, säger han.
Den lossar han först i Skövde och sedan i Örebro. Resten ska till Rosersberg. Redan innan Rosersberg, har han kört fyra nationella transporter. Således är det frågan om ett misstänkt otillåtet cabotage.

Transportstyrelsen fastställer sanktionsavgiften om 40 000 kronor och föraren kontaktar sin chef. Snart ringer Peter Åkesson på EUT Transport och Logistik Sweden AB upp, ett företag vi tidigare skrivit om. Länkarna visar två avtillfällena.
– Jag går igenom transporterna med Åkesson som då vill konsultera en jurist, säger Ogemar.

Det är jurist Tommy Pilarp som kommer tillbaka och ifrågasätter hur transporterna räknats. Vi ställer frågor till honom om argumenten han framför till polisen.
– Jag kan bekräfta att jag företräder Eut i detta ärende som deras juridiska ombud, men jag kan inte kommentera ett ärende under pågående process, svarar han.

Vad är det Pilarp säger ni gör fel, frågar vi Ogemar. Eftersom ärendet för deras del är avslutat, kan han berätta.
– Han hänvisar till en dansk eu-pilot från 2017 som ifrågasatts av eu-kommissionen när de räknat som vi har gjort i detta fallet, säger han. Dessutom hänvisar han till en åklagares PM från 2010 om dellast- och lossningar.

Det danska fallet är rättsligt prövat och har fått rätt. Åklagaren har dragit tillbaka sitt PM eftersom Transportstyrelsen gjort en ny tolkning med ett annat utfall. Även polisen har dragit tillbaka sitt PM eftersom de är överens med Transportstyrelsen om tolkningen.
– Det är EU:s direktiv och Transportstyrelsens tolkning av den, som vi har att rätta oss efter tills annat sägs, säger Ogemar.

När Pilarp även hänvisar till ett av EU-kommissionens första förslag till ändring av cabotaget, blir det inte heller rätt eftersom det förslaget inte längre finns med, säger Ogemar.

Ekipaget klampas på Karleby på fredagen, men efter samtal med Eut som ansvarar för att avgiften betalas efter helgen, lotsas ekipaget till en uppställningsplats med möjlighet till mat och toalett.
– Jag förstår inte varför de försöker påverka oss att ändra beslutet när det är Transportstyrelsen som har fattat det. Det är Transportstyrelsen de måste tala med, säger Ogemar.

På måndagen kontaktas Eut då det inte går att nå föraren. De uppger att en annan dragbil hämtat släpet och att ursprungsbilen med förare, försvunnit ut ur landet trots att avgiften ännu ej betalats.
– Nu återstår att se om Eut håller sitt löfte om att åkeriet ska betala, avrundar Ogemar.

Om ett par timmar, publicerar vi en text där Peter Åkesson på Eut får ge uttryck för sina synpunkter.

Om artikeln

Publicerad: 2018-04-13 17:15
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Cabotage Eut Klampning Kombitrafik Schenker Tommy Pilarp Transportstyrelsen Västerås