Krönikor

SVEN-ERIK ALHEM

Är rättvisan alltid rättvis?

KRÖNIKA
Oavsett om du är utsatt för brott eller misstänkt eller åtalad för brott förutsätts du i en västerländsk demokrati behandlas schyst och rättvist. Det gäller såväl under utredningen hos polisen som vid prövningen av åklagare om åtal ska väckas och naturligtvis ytterst vid en prövning av en oavhängig domstol. Hur är det egentligen? Många som vet att de verkligen har utsatts för ett brott har fått erfara under den rättsliga handläggningen att det inte är en självklarhet att också få rätt.
SVEN-ERIK ALHEM

Alhem: ”Krig är aldrig små kliniska specialingrepp”

Vi lever nu med ett pågående förödande anfallskrig mot Ukraina från en omdömeslös envåldshärskare i Ryssland. Som satt igång något som han kanske aldrig tänkt igenom hur det skulle kunna sluta. Han hade uppenbarligen tänkt sig ett snabbt förfarande. Inte ett krig. Det ordet är det straffbart att använda i Ryssland. Bara en smidig militär specialoperation som snabbt skulle leda till ett resultat envåldshärskaren ville ha.
SVEN-ERIK ALHEM

Det räcker inte med tuffa ord från regeringen

När jag skriver detta befinner jag mig på en konferens i Malmö som handlar mest om dödligt våld. De flesta av oss läser och hör mycket om just sådant våld i form av mord och försök till mord i kampen om herraväldet mellan grovt kriminella krafter. För egen del ska jag prata om något som är en konsekvens av just detta grova våld, där grovt kriminella har påverkat ”vanligt” folk bli rädda eller i allt fall obenägna att vilja vittna särskilt i mål som gäller grov kriminalitet.
Men påverkan finns också gällande andra brott.