SVEN-ERIK ALHEM

Ett unikt rättsfall har äntligen nått vägs ände

Sommartid – årstiden då inte minst kvällsmedia brukar fokusera på mordfall. Färska som äldre och ibland alldeles kalla mord belyses. Där hoppet för anhöriga att få en upplösning kanske grusats. Där ett livslångt lidande sedan en nära anhörig tagits av daga förblir utan svar på vad som hände och varför. Att inte få veta motivet och hur gärningen utförts plågar oftast extra mycket.

Men så i år har lagens långa och ihärdiga arm visat sig fungera med kraft. Även om i skrivande stund den fällande hovrättsdomen mot Malins mördare i Husum efter mer än 25 års många rättsliga turer ännu inte vunnit laga kraft. Det betyder att den dömde alltjämt ska betraktas som oskyldig. För egen del har jag dock svårt att tänka mig att det slutliga avgörandet ska ändras.

Stämmer min bedömning har ett unikt rättsfall äntligen nått vägs ände och den skyldige fått sitt straff. Varje anhörig i ett mordfall utsätts naturligtvis för ett omåttligt lidande. Oftast livslångt. I fallet där den då 16 år gamla Malin mördades 1996 i Husum har de många rättsliga turerna inverkat extremt påfrestande för Malins föräldrar som slitits mellan hopp och förtvivlan.

Först var kroppen försvunnen under ganska lång tid. Men sedan den återfunnits kunde en då ung 20-årig man dömas för mordet. I hovrätten frikändes han emellertid som en följd av otillräcklig bevisning.

Men rättsapparaten malde på. På NFC som är polisens nationella forensiska center lyckades man 23 år efter att flickan hittats död få fram en dna-profil från flickans kläder. Det kunde ske tack vare en gynnsam utveckling av dna-tekniken. Men en jämförelse med den tidigare misstänkte men sedermera frikände gärningsmannen kunde först inte genomföras.

Ihärdiga utredningsmän gick då igenom det gedigna förundersökningsmaterialet. Då befanns ett blodprov från den misstänkte mannen ha skickats till Uppsala universitet redan år 2001.

Ett extrakt av just det provet visade sig lyckosamt nog finnas kvar. Även hårstrån från den misstänkte återfanns. Ren tur medförde alltså att en matchning kunde ske och lagens långa arm fick till slut chansen i kombinationen ”bonnatur” med ihärdigt polis- och åklagararbete att leda fram till den synnerligen betydelsefulla fällande domen i hovrätten sommaren 2022 för det 25 år gamla mordet på Malin i Husum.

Alla rättsliga turer kring fallet har – förstår vi alla – lett till en extremt påfrestande situation och särskilt svårt lidande för Malins föräldrar.

Det känns angeläget för mig att säga att inga prover i en så känslig utredning som en som gäller mord någonsin får förstöras så länge det kan finnas förutsättningar för förbättrade analysmetoder eller andra utredningsgenombrott mot en skyldig gärningsperson som alltjämt kan finnas kvar i livet.

Mord preskriberas ju dessbättre inte längre och den tekniska utvecklingen kommer alltid att framskrida.

Mitt hjärta värms av att Malins föräldrar orkade vara med under alla turer och påfrestningar. Och jag hoppas innerligt att den fällande domen mot den nu dömde 44-årige mannen kan vinna laga kraft.

Sven-Erik Alhem

Om artikeln

Publicerad: 2022-08-19 09:00
Kategori: Krönika
Taggar: mord Rättsfall Rättsväsendet