SVEN-ERIK ALHEM

KRÖNIKA: Ett liv i lugn och harmoni

Den som lever i ett land uppskattar säkert i allmänhet lugn, harmoni och förutsebarhet. Inte minst torde detta gälla för människor som har förmånen att få leva i en demokrati, där man kan känna tillförlit till att allmänna val är rättvisa och inte riskerar bli manipulerade.

Vad ligger då i uttrycken lugn, harmoni och förutsebarhet? Sannolikt mycket tror jag. Men fundamentalt är att det är ett jämlikt samhälle där de mänskliga rättigheterna, inte minst alla människors lika värde respekteras.

Likheten inför lagen är viktig. Stor betydelse fästs säkerligen också vid att penningvärdet är någorlunda beständigt, således att inflationen hålls igen. Det får inte vara så att man måste ila iväg för att köpa något för de pengar man har tillgång till för att de inte inom kort ska bli så mycket mindre värda. Det måste gå att planera sitt liv.

Som de flesta insett är det för närvarande mycket som känns instabilt och rent av rörigt. Ständigt stigande el- och bränslekostnader är ett viktigt exempel. För många boende blir det allt omöjligare att skaffa nya, bundna elavtal med elbolagen. Man får därför förlita sig på ovissa, rörliga avtal men med all säkerhet stigande kostnader för elen. Vi är inte vana vid att köpa något som vi inte alls vet vad det kostar. Det är precis det som nu gäller inte minst i södra Sverige.

Maten vet vi ständigt blir allt dyrare. Men det är trots allt så att vi kan bedöma läget under det de aktuella inköpen sker. Med rörliga elavtal blir vi beroende av så många faktorer som inte går att påverka. Elen kan därtill – har vi förvarnats om – komma att stängas av för oss vanliga konsumenter från och till om vi inte anses tillhöra någon särskilt viktig grupp. Och en sådan grupptillhörighet torde det vara få som kan räkna in sig under.

Vi har också som konsumenter tillhållits att se till att vi har en betydande extra besparing av tillgodohavande att ha att ta till för att kunna göra rätt för oss när elräkningarna dimper ner. Företagare riskerar att behöva lägga ner elberoende verksamheter.

Vem hade kunnat ens ana att läget skulle bli så prekärt och allvarligt i Sverige för något årtionde sedan? Eller ens bara för några år sedan?

För det fanns ju i varje fall några som varnade för en envåldshärskare i vårt närområde med skrämmande stormaktstankar. Så den utvecklingen kom inte helt överraskande för precis alla även om många kanske försökte hålla tillbaka farhågorna.

Det är nog allmänt sett lättare att slumra till än att ständigt hålla sig vaken och i beredskap för ta itu med alla hemskheter som kan inträffa.

Vi får glädja oss åt att vi lever i en demokrati med allmänna val och med respekt för de mänskliga rättigheterna. Där vi inte riskerar fängslas och straffas för att vi ibland känner behov av att demonstrera och klart uttala vår mening mot statsledningen för beslut vi må ogilla.

Vi kan också riskfritt höja rösten för att världen är i skriande behov av omdömesgilla ledare utan krigsintentioner som på demokratisk väg tillsätts och avsätts genom allmänna och fria val.

Den dyra elen och den bekymmersamma elområdesindelningen i Sverige finns kvar men hamnar något längre ner på prioriteringslistan. Känner jag mig övertygad om.

Sven-Erik Alhem

Om artikeln

Publicerad: 2022-10-28 09:00
Kategori: Krönika
Taggar: Krönika Sven-Erik Alhem