SVEN-ERIK ALHEM

Alhem: ”Krig är aldrig små kliniska specialingrepp”

Vi lever nu med ett pågående förödande anfallskrig mot Ukraina från en omdömeslös envåldshärskare i Ryssland. Som satt igång något som han kanske aldrig tänkt igenom hur det skulle kunna sluta. Han hade uppenbarligen tänkt sig ett snabbt förfarande. Inte ett krig. Det ordet är det straffbart att använda i Ryssland. Bara en smidig militär specialoperation som snabbt skulle leda till ett resultat envåldshärskaren ville ha.

Vad åstadkom han? En total humanitär katastrof för det ukrainska folket. Förödelse i landet. Massor av människor på flykt. Ond bråd död både i Ukraina och bland egna styrkor. Krig är aldrig små kliniska specialingrepp med endast några få skador.

Hoppet står till att allt fler människor i Ryssland kommer till insikt om vad som faktiskt hänt. Trots all ensidig nyhetsrapportering från Kremlstyrda medier. Kan det bli ett folkligt uppror? Så att kriget kan ta slut inom överskådlig tid?

Att allt lidande kan bringas att upphöra och den humanitära katastrofen får ett stopp? Att allt som raserats i Ukraina kan återuppbyggas och att flyende ukrainare får ett hopp om att kunna återvända till sitt hemland?

Med alla tragiska krigskonsekvenser för ögonen i Ukraina, som vi dagligen ser på TV-bilder i nyhetsrapporteringen känns det futtigt att tala om alla andra konsekvenser som berör oss. Ökade råvarupriser, inte minst beroende på brist på viktiga varor.

Vi drabbas alla av att matvarorna, elen, bensin och diesel har blivit rejält mycket dyrare som en följd av kriget. Det krig som envåldshärskaren är upphov till men som han har bestämt att det inte ens får nämnas som just krig.

I Ryssland är det inte möjligt att demonstrera mot kriget utan att omedelbart riskera spärras in. Vårt eget system med grundlagsskyddad demonstrations- och yttrandefrihet skulle vara omöjligt i ett envåldshärskarstyrt land som Ryssland.

Det skulle vara extremt farligt för envåldshärskaren själv och den linje han styr efter. Det inser han naturligtvis och det är därför reglerna är så tuffa för dem som likväl vågar sätta sig upp mot dem och tar avstånd från envåldshärskarens maktutövning. Blir opponenterna för många går det knappast att fängsla dem alla.

Vi vet av egen erfarenhet vad en demonstration med koranbränning kan medföra i form av upplopp och annan allvarlig våldsutövning mot polisen.

Vi är många världen över som undrar över hur kriget i Ukraina ska sluta. Risken för ett tredje världskrig har hela tiden funnits med som en hotfull skugga över skeendet. Måtte den hotfulla bilden inte besannas. Med alla kärnvapen känns tanken på ett världskrig outhärdlig. Allt hopp om att miljömässigt rädda jorden från en undergång skulle plötsligt kännas ute.

Måtte alla goda krafter trots allt det mörka verka i fredens tecken. Och förhoppningsvis – även om det just nu känns främmande – blir det en möjlig försoning mellan folken i Ryssland och Ukraina. Det är trots allt en väldig skillnad mellan vad en envåldshärskare förmår känna för invånarna i Ukraina och vad det ryska folket innerst inne gör.

Om uppgiften är sann att envåldshärskaren är världens rikaste människa vore det önskvärt att den rikedomen omvandlades till humana känslor för alla andra människor alldeles oavsett nationalitet.

Sven-Erik Alhem

Om artikeln

Publicerad: 2022-05-20 09:00
Kategori: Krönika
Taggar: