Kombination med endast två leder baserad på 'långlink'. Ej godkänd av Transportstyrelsen som hänvisar till EMS regler om max 12 meter från kingpin till bakkant. Vanlig i Finland. Foto: Per Thomson. Kombination med endast två leder baserad på 'långlink'. Ej godkänd av Transportstyrelsen som hänvisar till EMS regler om max 12 meter från kingpin till bakkant. Vanlig i Finland. Foto: Per Thomson.

34,5 meters fordonskombinationer – nollvisionen överkörd

Transportstyrelsens konsekvensutredning om längre fordonskombinationer verkar helt ha glömt nollvisionen. Och varför lyfts inte åkarnas och chaufförernas åsikter? Detta skriver Per Thomson, styrelseledamot i VETA som är en politiskt obunden, ideell förening med syfte att successivt öka trafiksäkerhetsvetandet.

Per Thomson skriver: I ett möte med Transportstyrelsen fick VETA höra att trafiksäkerhet inte är deras bord. Det är i stället regeringens ansvar genom Vägtrafikkungörelsen. VETA hade svårt att acceptera det svaret mot bakgrund av att olika fordonskombinationer jämförelsevis har sämre eller bättre kördynamiska förutsättningar.

De två enda förslagna kombinationerna som nu ska tillåtas är tre-ledade helt i onödan då det hade varit fullt tillräckligt med två. Ju fler leder desto sämre kördynamisk säkerhet. Som försvar till de valda kombinationerna skyller Transportstyrelsen på att kombinationerna måste vara anpassade till EU:s måttbestämmelser trots att de själva har gjort avsteg från måtten som leder till att vissa påhängsvagnar i kombinationerna inte kan lastas på järnväg för kombitrafik.

När det gäller kördynamisk säkerhet hänvisar Transportstyrelsen till Volvos erkända datormodell, men resultaten kan inte presentera i Transportstyrelsens remiss med motiveringen att dessa är Volvos egendom. VETA protesterade mot övertro på förenklade datormodeller och hänvisade till de verklighetstester som VETA utförde 2018 på en isbelagd halkbana i Falun. Transportstyrelsens hävdade att datormodeller är betydligt säkrare och med dessa kan man upprepa hundratals simuleringar.

Inte ens ett så pass självklart förslag som att ”i en fordonskombination ska inte en bakomvarande fordonsenhet tillåtas med en högre bruttovikt än för en framförvarande” lyckades man få med i remissen, men som sagt – trafiksäkerhet är ju inte deras ”mandat”.

I kontakter med ett flertal åkerier har VETA förstått att samtliga ställer sig undrande till kombinationerna Transportstyrelsen föreslår. EU:s modulregler är tydligen viktigare än att kombinationerna är anpassade till svenska vägförhållanden kommenterar några. Att få använda större effektivare fordon är inget självklart önskemål från åkarna då det är storföretagen som tar hela rationaliseringsvinsten. Miljövinsterna är åkarna däremot intresserade av att bidra till.

I remissens avsnitt över samråd saknas en sammanfattning av åkarnas åsikter och inte heller chaufförernas synpunkter finns med.

Det är ett stort fel av Transportstyrelsen att åkerier nu tvingas göra investeringar i mindre säkra och hopplöst ineffektiva kombinationer att hantera. Ett scenario kan vara att ett av de föreslagna kombinationerna vid en mindre olycka måste backa en längre sträcka för att släppa fram räddningsfordon till platsen.

Per Thomson citerar en finsk förares erfarenheter under en transport med en AB-dubbel. ”Jag anvisades att backa till trailern till en port och ställa växelskåpen vid två andra portar. Därefter ta två lastade skåp och en trailer och åka tillbaka hem. Eftersom det fanns gott om utrymme gjorde jag ett antal försök med att backa till trailern med hela ekipaget. Det tog en dryg halvtimme innan jag lärde mig att parera jämvikten med linken så att inte vinkeln med trailern ”slog över”.”

Den finske föraren menar att det är något lättare att backa med en A-dubbel, men att med båda kombinationerna är svårt att bedöma jämviktsläget som man måste ha koll på när man backar. ”Små korrigeringar kräver stora rörelser med dragbilen”. Att koppla isär ekipaget för att låna dollyn är inte bara tidskrävande utan medför andra problem också.

Chauffören berättar att två större åkerier i Finland har ordnat skolning i att rangera HCT, men att de flesta chaufförer bara skickas i väg med hälsningen ”Försök klara det och gör det bästa av situationen”. Han brukar också säga till nya A-dubbelförare att de inte ska skämmas för att koppla isär eftersom det är bättre än att slita ut kopplingarna. ”Det borde vara obligatoriskt med minst en dags YKB-skolning om man ska köra HCT.”

Transportstyrelsen borde givetvis ha trafiksäkerhet som första prioritet och då är de båda föreslagna tre-ledade kombinationerna helt fel. Säkrare och mer praktiska alternativ ställer visserligen krav på lite större svepareor, men med de stora effektivitetsvinster som har utmålats med längre fordon borde det finnas utrymme för att antingen anpassa infrastrukturen för säkrare framkomlighet eller fordonskombinationerna för bättre följsamhet. Att prioritera framkomlighet på bekostnad av trafiksäkerhet som nu har gjorts är helt förkastligt.

Per Thomson
Styrelseledamot i VETA

Foto: Per Thomson.
Foto: Per Thomson.