Långa Lastbilar

Listar alla artiklar taggade med: Långa Lastbilar

Elgiganten Logistik startar flöde med HCT-ekipage

I dag den 1 december, blir delar av det allmänna svenska vägnätet godkänt för lastbilsekipage med en längd upp till 34,5m. Elgiganten Logistik tillsammans med InQuire, har under hösten legat i startgroparna för att vara redo att dra nytta av dessa HCT, High Capacity Transport- eller DUO-fordon som de också kallas. Detta skapar förutsättningar för mer kostnadseffektiva transporter och minskad miljöbelastning genom väsentligt större volymer per transport. Flödet startas upp mellan Jönköping och Finland.
Nya fordonskombinationer rullar ut på våra vägar, gamla kombinationer fortsätter aktualisera trafiksäkerhetsproblem. Foto: Scania/arkiv/genrebild.

Korta dragbilar olämpliga för längre och flerledade kombinationer

Det har länge pågått en debatt om tvåaxliga dragbilar alls är lämpliga oavsett väglag. Nu kommer dessutom 34,5-metersekipage ut på vägarna och åter kommer axelavstånden och körbarheten i fokus. Per Thomson, som i grunden är transportingenjör med specialiteten att konstruera fordon för tunga laster, är styrelseledamot i VETA, en politiskt obunden ideell förening med syfte att successivt öka trafiksäkerhetsmedvetandet. Thomson har aktivt lyft frågan om fordonskombinationers axelavstånd ur ett trafiksäkerhetsperspektiv,