VETA

Listar alla artiklar taggade med: VETA

Foto: Göran Rosengren/arkiv.

Utredning visar: 2-axliga dragbilar mer olycksbenägna

"Treaxliga dragbilar måste inkluderas i förslagen"

Regeringen gav Transportstyrelsen i uppdrag att ur ett säkerhetsperspektiv utreda korta lastbilar med två eller tre axlar med tillkopplad påhängsvagn. Transportstyrelsens resultat kom i oktober 2020. Vetenskap och Erfarenhet i Trafiksäkerhet (VETA), har inkommit med ett remissvar Båda konstaterar att korta dragbilar är inblandade i fler olyckor. Transportstyrelsen inkluderar inte dragbilar med fler än två axlar medan VETA anser att det måste man göra.