DEBATTARTIKEL

”Saktfärdig regering kan få stora konsekvenser för samhället”

Världen är drabbad av en pandemi och det får stora återverkningar på samhället och inte minst för enskilda individer. I den situation vi befinner oss, måste man också vara beredd att hantera situationer snabbt och ibland utanför gällande regelverk.
Vårt samhälle är beroende av transporter, speciellt de som utförs med lastbilar.

Upplands Motor


Förutom behörighet för tunga fordon skall yrkesförare även inneha ett gällande YKB, yrkeskompetensbevis. Regelverket för YKB kräver 35 timmars repetitionsutbildning vart femte år, i annat fall förfaller rätten att utföra gods eller persontransporter.

Just nu går vi in i en period där merparten av landets lastbilsförare måste genomföra de sista sju timmarna av sin repetitionsutbildning och samtidigt är antalet kurstillfällen kraftigt reducerade. Flera stora utbildare har ställt in all utbildningsverksamhet fram till jul och vi vet inte hur det blir därefter.

Orsaken är den rådande pandemin och de restriktioner som regeringen utfärdat. Med stor sannolikhet kommer pandemin att påverka utbildningsmöjligheterna under stor del av 2021, inget talar för motsatsen i dagsläget. Därmed riskerar tusentals förare mista rätten att utföra sitt arbete och det i sin tur kommer få mycket stora konsekvenser för samhället.

Leveranser av livsmedel, läkemedel och andra viktiga transporter kommer givetvis att påverkas när förare nekas att utföra sitt arbete. Vårt samhälle har aldrig tidigare upplevt en liknande situation och då gäller det att tänka utanför boxen.

Hultsteins


Vi har ett regelverk som
skapats under normala förhållanden och det har anpassats efter de villkor som naturligtvis gäller i ett normalläge. Situationen är allt annat än normal just nu och kraven på samhället och individer är att minska smittspridningen.

Att genomföra utbildningar där grupper av förare samlas låter sig alltså inte göras i dagsläget och troligen inte under största delen av 2021. Därmed förfaller också rätten att utföra godstransporter för en betydande del av yrkesförarna.

Vad det får för konsekvenser för samhället är lätt att inse, i vart fall för de som befinner sig utanför regeringskansliets väggar. Ty regeringen är otroligt saktfärdig och de avger bara ett standardsvar enligt följande: ”Regeringen driver frågan och är beredd att vidta ytterligare åtgärder, om så bedöms nödvändigt och möjligt.”

Bäste Eneroth, det är både nödvändigt och möjligt, så hur svårt kan det vara? I den situation vi befinner oss finns möjligheten att utfärda undantag gällande YKB.

Oaktat vad övriga Europa gör så har vi ett allvarligt läge i vårt land som kräver åtgärder nu. Ett förslag är att helt enkelt flytta alla tidsgränser framåt ett år, då har vi sannolikt funnit lösningar på den situation vi befinner oss. Vi kan försäkra att ingen yrkesförare blir sämre på sitt jobb om en repetitionskurs flyttas 12 månader framåt.

Sverigedemokraterna
Peter Lundgren, EU-parlamentariker
Thomas Morell, riksdagsledamot

VBG onspot

Om artikeln

Publicerad: 2020-11-23 08:54
Kategori: Debatt
Taggar: Corona Covid-19 Peter Lundgren Politik Sverigedemokraterna Thomas Morell YKB