DEBATTARTIKEL

Thomas Morell (SD) svarar Transportstyrelsen:

”Ett hån mot de seriösa företagen i transportnäringen”

Alldeles uppenbart trampade jag på en öm tå då jag kritiserade Transportstyrelsen i deras myndighetsutövning. Det intressanta är också att åkerier hörde av sig och beskrev hur de blivit hanterade, vilket stärker mig än mer i min uppfattning. Som av en slump träffade jag också representanter från bussföretag tidigare idag och även de upplevde Transportstyrelsen som oerhört fyrkantig i sin myndighetsutövning.

I mitt fortsatta resonemang här nedan utgår jag från de ärenden jag känner till i närtid. Samtliga förare har av någon anledning fått sätta in sitt förarkort igen och utföra en sista och oplanerad transport.

Förarna har givetvis utfört en manuell inmatning och därmed finns ingen ospecificerad tid på förarkorten. Ingen av förarna har heller kört för länge eller överträtt kraven på raster och dygnsvila, kort sagt, arbetsdagar enligt boken. Samtliga aktiviteter är redovisade och därmed är deras arbetsdagar fullt möjliga att kontrollera.

Alla som varit i kontakt med transportnäringen vet att en välplanerad arbetsdag kan rasa ihop som ett korthus redan första timman. I ett åkeri med närmare hundra fordon och 200 anställda förare är det ett jättelikt pussel som skall läggas varje dag.

Ett så stort åkeri kan hantera godsmängder upp mot 2 000 ton eller mer varje dag. Visst, man har en grundplanering för varje arbetsdag, men det sker ständiga förändringar. Plötsliga sjukdomsfall, bilar som går sönder, gods som inte är klart på utsatt tid och kunder som ändrar sin beställning i sista stund.

Budi 2021


Dessutom sker all rullande
verksamhet ute i allmän trafik med allt vad det innebär. Trafikhinder såsom köer, olyckor, vägarbeten, snöstormar och inte minst semestertrafik tillhör vardagen. Även om man inom transportnäringen är medveten om dessa hinder kan man omöjligt veta var de dyker upp. En trafikolycka är av sin natur omöjlig att förutse, ty annars hade den kunnat undvikas!

I Transportstyrelsens svar på min debattartikel kan man läsa följande text; ”Vi tar hänsyn till de omständigheter ett företag lägger fram vid en kontroll. Om ett företag får en extra transport att utföra en dag och begär att en förare som tagit ut sitt kort för dagen att utföra den ska det inte vara ett problem”.

Nähä, varför var jag då tvungen att skriva debattartikeln över huvud taget?

Att Transportstyrelsen ens funderar på att påföra en sanktionsavgift i ett läge då all information är tillgänglig och inga överträdelser finns gällande kör- och vilotider, är bara ett bevis på att man saknar relevant kunskap om både lagstiftningens syfte och branschens villkor.

Det är direkt provocerande att myndigheter lägger tid och kraft på en ickefråga, samtidigt som det medvetna fusket blir allt vanligare.

Transportstyrelsen visar gång på gång att man inte är vuxen uppdraget att utföra kontroller på den yrkesmässiga trafiken. Dessutom ger myndighetens oförmåga att hantera sitt uppdrag fuskarna ett försprång gentemot de seriösa åkerierna och bussföretagen.

Att lägga så stort fokus på ickefrågor är ett hån mot de seriösa företagen inom transportnäringen.

En direkt uppmaning till Transportstyrelsen – gör om och gör rätt!

Thomas Morell, riksdagsledamot
Sverigedemokraterna


Läs även

Thomas Morells ursprungliga debattartikel
Transportstyrelsens svar till Morell


VBG onspot

Om artikeln

Publicerad: 2019-03-29 11:57
Kategori: Debatt
Taggar: Kör- och vilotider Myndighetsutövning Politik SD Sverigedemokraterna Thomas Morell Transportstyrelsen