DEBATTARTIKEL

Transportstyrelsens svar till Morell: ”Inget kan vara mer felaktigt”

SD-politikern Thomas Morell påstår i en debattartikel i tidningen Proffs att Transportstyrelsens inte förstår lagstiftningen om kör- och vilotider. Inget kan vara mer felaktigt. Så inleder Kenneth Fors, utredare på Transportstyrelsen, sitt genmäle gällande debattartikeln som vi publicerade på tidningenproffs.se tidigare idag. Fors fortsätter:

Det påstås att ”föraren inte får återgå till fordonet för att göra en extra arbetsuppgift”. Det är fel.

Som framgår av vår vägledning vid tillämpning av kör- och vilotider är det tillåtet för en förare att ta ut sitt kort om man haft för avsikt att avsluta dagen, och sedan använda det igen om man av någon anledning inte avslutar dagen.

Vi behöver få veta att så är fallet vid en kontroll, och då tar vi ta hänsyn till det.

Det påstås att ”föraren har avslutat sitt arbetspass genom att ange slutland.” Det är fel.
Det finns ingen koppling mellan att ange slutland och vår bedömning om det har varit ett tillåtet kortuttag eller inte.

VBG onspot


Det påstås att
”Transportstyrelsen skapar regler som inte finns”. Det är fel.

Det är ingen ny regel. Vi har förtydligat vår tillämpning i det här avseendet för ett och ett halvt år sedan. Bestämmelsen att man inte får ta ut diagramblad/förarkort förutom om man inte kan använda färdskrivaren har funnits sedan mitten på 1980-talet.

Avslutningsvis framhåller Thomas Morell att transportnäringen är en händelsestyrd verksamhet. Just därför är det viktigt att transportföretagen kan visa att de har kontroll över sin verksamhet och planerar utifrån regler och krav.

Vi tar hänsyn till de omständigheter ett företag lägger fram vid en kontroll. Om ett företag får en extra transport att utföra en dag och begär att en förare som tagit ut sitt kort för dagen att utföra den ska det inte vara ett problem.

Transportstyrelsens vägledning finns att läsa här.

Kenneth Fors
Utredare på Transportstyrelsen

Fotnot:
Läs även Thomas Morells debattartikel.

VBG onspot

Om artikeln

Publicerad: 2019-03-26 17:06
Kategori: Nyheter
Taggar: Debatt Genmäle Kenneth Fors SD Sverigedemokraterna Thomas Morell Transportstyrelsen