DEBATTARTIKEL

Transportstyrelsen övertolkar lagstiftningen – igen!

"Måste bli ett stopp för usel myndighetsutövning"

Så har Transportstyrelsen återigen visat att man inte förstår lagstiftningen gällande kör- och vilotider. Så inleder riksdagsledamoten och tillika den flitige debattören Thomas Morell (SD) sin senaste debattartikel.
Thomas Morell, SD.
Thomas Morell, SD.

Jag har i min hand ett ärende där det anses förekomma överträdelser när föraren avslutat sin dag och har för avsikt att gå hem – men – det kommer ett oplanerat uppdrag till åkeriet som måste utföras. Dessa oplanerade arbetsuppgifter inträffar dagligen inom alla verksamheter, synnerhet inom åkerinäringen. Företaget måste därför lösa ytterligare en arbetsuppgift och nyttjar naturligtvis tillgänglig personal, givet att inga tidsgränser överträds.

Den tillgängliga föraren återgår till sitt fordon för att genomföra denna extra arbetsuppgift. Inget konstigt med det, eller?
Jo, det blir en överträdelse enligt handläggare på Transportstyrelsen!

Enligt Transportstyrelsen blir det en överträdelse eftersom deras tolkning säger att föraren har avslutat sitt arbetspass genom att ange slutland. Enligt Transportstyrelsen är det därför inte tillåtet att återigen sätta förarkortet i färdskrivaren för att genomföra den extra arbetsuppgiften. (Detta gäller om man använder samma fordon igen, byter man däremot bil går det utmärkt) Återigen har Transportstyrelsen övertolkat regelverket och skapat sina egna regler.

Så länge föraren håller sig inom de tidsramar som finns gällande körtider och raster/dygnsvila, finns inga hinder att återigen sätta in kortet och köra det extra transportuppdraget. Förutsatt att föraren har registrerat rast eller annat arbete i den mellanliggande perioden från det att förarkortet togs ut, tills det återigen sätts in i färdskrivaren. Är dessa uppgifter inmatade, har föraren uppfyllt kraven på registrering av sin arbetsdag.

Att det skulle vara omöjligt för ett åkeri att nyttja sin tillgängliga personal att utföra ett extra transportuppdrag som kommer in oplanerat under dagen, är helt absurt! Så länge alla krav på registrering av arbetsdagen är uppfyllda och inga tidsgränser har överskridits, är det helt i sin ordning att nyttja tillgänglig personal för extra transportuppdrag.

VBG onspot


Det faller på sin orimlighet att
företag i en så händelsestyrd verksamhet som just transportnäringen, inte skall kunna anpassa sin verksamhet till hur dagen utvecklar sig.

Återigen visar Transportstyrelsen att de övertolkar lagstiftningen och skapar regler som inte finns. Lagstiftaren har satt upp tydliga gränser för förarens körtider, raster, annat arbete och dygnsvila. Föraren skall också redovisa sin arbetsdag i sin färdskrivare oavsett det är en analog eller digital färdskrivare.

Så länge dessa tydliga regler är uppfyllda har föraren och åkeriet uppfyllt dessa krav. Lagstiftaren har inte haft för avsikt att göra det omöjligt för transportföretaget att lösa snabbt uppkomna transportuppdrag, allt medan dessa följer lagstiftningen kring kör- och vilotider. Notera att jag särskilt markerade kör- och vilotider, ty det är just det som lagstiftningen handlar om i huvudsak.

Lagstiftningen vilar på tre ben, vilka är trafiksäkerhet, konkurrens på lika villkor och förarens sociala villkor. Det är dessa tre ben som är bärande i den här lagstiftningen!

Det vore önskvärt att Transportstyrelsen ägnade tid och kraft för att påföra sanktionsavgifter på de som uppenbart fuskar eller manipulerar systemet. Att ständigt övertolka regelverket och jaga de förare och åkerier som följer regelverket är usel myndighetsutövning.

Den seriösa åkerinäringen har ett problem med fuskande åkerier och förare och då måste också myndigheterna ägna sin tid och kraft att beivra det medvetna fusket. Klarar inte Transportstyrelsen att lösa den uppgiften bör de entledigas från uppdraget att utföra kontroller i företagens lokaler å det snaraste!

Thomas Morell
Riksdagsledamot Sverigedemokraterna

VBG onspot

Om artikeln

Publicerad: 2019-03-26 09:21
Kategori: Debatt
Taggar: Kör- och vilotider Myndighetsutövning Politik SD; Sverigedemokraterna Thomas Morell Transportstyrelsen