Undantag

Listar alla artiklar taggade med: Undantag

SD motionerar om förlängd giltighet för YKB

I en kommittémotion från sverigedemokraterna (SD), vill partiet att riksdagen ställer sig bakom förslaget om förlängd giltighet för yrkeskompetensbevis, YKB. Om inte, riskerar förare bland annat att få börja om med en komplett utbildning om 35 timmar om de inte hinner slutföra till exempel den sista av fem kurser inom den nu gällande tidsramen.
Gelins KGK

EU:s tidsfrist löper ut – tillfälliga kör- och vilotidsreglerna upphör

De tillfälliga kör- och vilotidsreglerna som tillåtits på grund av covid-19, upphör att gälla från och med klockan 23.59 onsdagen den 14 april. Transportstyrelsen har hos EU-kommissionen ansökt om tillstånd att förlänga sitt beslut.
Prenumeration 2020-09

Storbritannien ställer in färdskrivarkalibreringar

För att lätta på bördan för verkstäder, inför DVSA undantag från den löpande besiktningen av färdskrivare.
Gelins KGK

Transportstyrelsen förtydligar om undantagen från kör- och vilotiderna

Undantag från kör- och vilotiderna skapar frågor och väcker viss oro bland såväl förare som åkare. Helgvilan, totala antalet timmar och möjliga efterräkningar från Transportstyrelsen när allt är över, oroar.
Gelins KGK

Transportstyrelsen beslutar om undantag från kör- och vilotidsförordningen

Transportstyrelsen beslutar idag den 16 mars 2020 att under 30 dagar medge undantag från förordningen om kör- och vilotider med anledning av pågående covid-19-pandemi.
Daf

Hovrätten dömer sophämtare för brott mot bälteslagen

De två sophämtarna struntade i bilbältet ? de skulle ju bara köra 600 meter till nästa hämtning. På väg dit stoppades de av polis, just för att de inte använde bälte.
Ystads tingsrätt friade sophämtarna med hänvisning till en undantagsbestämmelse i Vägverkets föreskrifter. Undantaget gäller inte förklarar nu Hovrätten över Skåne och Blekinge och dömer dem att böta 1 500 kronor vardera.

Daf