Transportstyrelsen beslutar om undantag från kör- och vilotidsförordningen

Transportstyrelsen beslutar idag den 16 mars 2020 att under 30 dagar medge undantag från förordningen om kör- och vilotider med anledning av pågående covid-19-pandemi.

– Den pågående covid-19 pandemin utgör en extraordinär omständighet och för att underlätta för transportföretagen har vi beslutat att tillfälligt medge undantag från regelverket under en period av 30 dagar, säger avdelningsdirektör Petra Wermström, Väg och järnväg.

Beslutet ger vissa lättnader i regelverket och en kopia av beslutet ska medföras i fordonet och kunna uppvisas vid en kontroll.

Den som vill åberopa Transportstyrelsens undantag måste medföra myndighetens beslut vid färd och kunna visa upp det för behörig kontrolltjänsteman för kontrollperioden (28 dagar). Kopiorna ska därefter bevaras hos transportföretaget i ett år efter det att undantaget åberopats.

Läs mer om vad undantaget innebär samt ladda ner underskrivet beslut (PDF) genom att klicka här!

Om artikeln

Publicerad: 2020-03-16 09:46
Kategori: Nyheter
Taggar: Corona Coronaviruset Covid-19 Kör- och vilotider Transportstyrelsen Undantag