Beslutet ska underlätta för transportföretagen så att viktiga transporter kan fortsätta. Foto: Liza Simonsson Beslutet ska underlätta för transportföretagen så att viktiga transporter kan fortsätta. Foto: Liza Simonsson

Tillfälliga lättnader i reglerna för kör- och vilotider

Transportstyrelsen har beslutat att under 30 dagar medge undantag från förordningen om kör- och vilotider. Beslutet är fattat efter begäran från Sveriges Åkeriföretag och Transportföretagen.
Undantaget gäller från och med idag, den 1 februari.

Beslutet motsvarar de tidsbegränsade lättnader i kör- och vilotidsreglerna som Transportstyrelsen tidigare fattat beslut om under pandemin.
– Smittspridningen i samhället är nu mycket stor och transportbranschen är inte undantagen från hög sjukfrånvaro. Beslutet ska underlätta för transportföretagen så att viktiga transporter kan fortsätta, säger Annika Sjöberg, enhetschef på Transportstyrelsen.

Undantaget innebär bland annat att den dagliga körtiden får utökas till maximalt 11 timmar, medan veckokörtiden får utökas till maximalt 60 timmar. Inga undantag för rast medges.

Villkoren gäller från och med den 1 februari till och med den 2 mars 2022.

Här kan du läsa mer om undantaget och villkoren!

Om artikeln

Publicerad: 2022-02-01 09:31
Kategori: Nyheter
Taggar: Covid-19 Kör- och vilotider Transportstyrelsen Undantag