Foto: Göran Rosengren, arkiv

Transportstyrelsen förtydligar om undantagen från kör- och vilotiderna

Undantag från kör- och vilotiderna skapar frågor och väcker viss oro bland såväl förare som åkare. Helgvilan, totala antalet timmar och möjliga efterräkningar från Transportstyrelsen när allt är över, oroar.

Tidigare idag berättade vi att Transportstyrelsen den 16 mars 2020 beslutade att under 30 dagar medge undantag från kör- och vilotider med anledning av den extraordinära situation som uppstått i och med coronavirusets framfart.

Ganska omgående kom frågor från våra läsare som ville veta mer detaljer om exempelvis veckovila, totala antalet timmar och, inte minst, vågar man använda sig av undantaget utan att det senare straffar sig?

Vi kontaktade Transportstyrelsen för att förtydliganden. Hur många timmar mer kan en chaufför få köra med undantaget?

Transportstyrelsen svarar att inom en 24-timmarsperiod gäller följande körtid enligt beslut:
– En förare måste vila minst 9 timmar sammanhängande inom en 24-timmarsperiod.
– Föraren måste ta 45 minuters rast efter 4,5 timmars körning.

Det innebär att en förare maximalt kan köra 4,5 timme mer per 24 timmars period de dagar som föraren skulle ha haft en körtid på 9 timmar och 3,5 timmar mer per 24 timmars period de dagar som föraren tillåtits utsträcka den dagliga körtiden till 10 timmar, förklarar Transportstyrelsen.

Hur påverkas veckovilan?
– En sammanhängande veckovila på minst 24 timmar ska tas varje kalendervecka. Den reducerade veckovilan behöver inte kompenseras under 30 dagars perioden, säger Transportstyrelsen.

Vad beträffar Vägarbetstidslagen, är det Transportstyrelsen som utövar tillsyn över den. Vid en företagskontroll av Vägarbetstidslagen, behöver transportföretaget kunna visa att man åberopat undantaget för att Transportstyrelsen ska kunna ta hänsyn till detta vid tillsyn.

Förare och åkare uttrycker oro inför att använda undantaget som de ser kan komma att missbrukas av oseriösa transportörer. När allt det här är över, hur ska de kunna bevisa varför de kört på ett visst sätt.

Har de anledning att vara oroliga för efterräkningar från Transportstyrelsen?
– Dispensen ska medföras i fordonet under följande 30 dagar och sedan ytterligare 28 dagar för att kunna uppvisas vid en kontroll på väg. Dispensen ska sedan bevaras av företaget i ett år och visas upp vid en eventuell företagskontroll. Om förare och transportföretaget följer kraven kommer detta att beaktas av Transportstyrelsen vid en företagskontroll, säger Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen anser att Covid-19 är en extraordinär omständighet och att läget snabbt förändras. Mot den bakgrunden har de valt att inte begränsa användningen av dispensen till specifika typer av transporter.

Om artikeln

Publicerad: 2020-03-16 15:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Corona Extraordinära Omständigheter Kör- och vilotider Transportstyrelsen Undantag Vägarbetstidslagen