Hovrätten dömer sophämtare för brott mot bälteslagen

De två sophämtarna struntade i bilbältet ? de skulle ju bara köra 600 meter till nästa hämtning. På väg dit stoppades de av polis, just för att de inte använde bälte.
Ystads tingsrätt friade sophämtarna med hänvisning till en undantagsbestämmelse i Vägverkets föreskrifter. Undantaget gäller inte förklarar nu Hovrätten över Skåne och Blekinge och dömer dem att böta 1 500 kronor vardera.

Den 13 mars förra året höll de båda männen på med sophämtning i Trelleborg. De hade varit på McDonalds och tömt sopor och skulle sedan till Hotell Dannegården, ungefär 600 meter därifrån. De var nästan framme vid Dannegården då de stoppades av polis, på grund av att de inte var bältade.

Bilbältena hade sophämtarna medvetet låtit bli att ta på sig, de skulle ju bara åka en kort bit till nästa hämtning. De var helt övertygade om att de i sin yrkesutövning omfattades av undantaget angående krav på bilbälte, vilket de också förklarade för polisen som stoppade dem.

Vägverkets föreskrifter om användning av bilbälten och av särskilda skyddsanordningar för barn, VVFS 2006:135, medger undantag från bilbälteskravet i tre olika fall.

Det undantag sophämtarna hänvisade till lyder:
”Bilbälte behöver inte användas av den som i lokalt distributions- eller servicearbete färdas ett flertal kortare sträckor i följd och som mellan varje sådan kortare sträcka måste stiga ur fordonet för att fullgöra arbetsuppgiften. Undantaget gäller inte vid färd till eller från ett område där sådant arbete utförs eller om arbetsgivaren bestämt att bilbältet skall användas”

Sophämtarna åtalades, men Ystads tingsrätt friade dem med motiveringen att det hade varit fråga om ett sådant kontinuerligt och pågående arbete som omfattades av undantagsbestämmelsen.

Sophämtarna har under alla förhållanden svävat i villfarelse kring undantagsbestämmelsens räckvidd vilket är förståeligt med tanke på att bestämmelsen är otydlig. Deras handlande har därför varit uppenbart ursäktligt. Åtalet ska således även ogillas på den grunden, tillade tingsrätten.

Åklagaren tyckte annorlunda och överklagade. Och nu ändrar Hovrätten över Skåne och Blekinge domen.
”Undantagsbestämmelsen syftar på körningar, exempelvis sophämtning, som sker i områden där det är mycket korta sträckor mellan varje stopp och där ett användande av bilbältet skulle påverka arbetsuppgifterna negativt”.

De båda åtalades körning har skett på morgonen en vardag i centrala Trelleborg, där de färdats cirka 500 meter på en tungt trafikerad huvudled konstaterar hovrätten. ”Den nu aktuella sträckan kan inte anses utgöra en sådan kortare sträcka som anges i undantagsregeln, inte heller kan ett krav på att använda bilbältet i förevarande fall anses försvåra deras arbetsuppgifter”.
Därför döms de för att i vart fall av oaktsamhet ha brutit mot bälteslagen i enlighet med åtalet.

Att de trott att de inte behövde använda bilbältet vid den aktuella körningen gör ingen skillnad förklarar hovrätten.
De båda sophämtarna får nu betala penningböter på 1 500 kronor vardera för bilbältesförseelse.

Om artikeln

Publicerad: 2013-03-07 10:17
Kategori: Nyheter
Taggar: Bälteslagen Rättsfall Sophämtare Undantag