Transportstyrelsen

Listar alla artiklar taggade med: Transportstyrelsen

   Yrkesförarna utgör en betydande del av trafikmiljön och har rätt att kräva en god utbildning för att ha en möjlighet att bidra till nollvisionen och vidhålla en trygg och säker arbetsmiljö," säger Jussi Ståhl, inspektör vid Transportstyrelsen.

Här är utbildningsföretagen som får sina tillstånd återkallade av Transportstyrelsen

Transportstyrelsen återkallar fyra utbildares tillstånd för utbildning i yrkesförarkompetens (YKB). Brister i både kvalitet och dokumentation ligger bakom besluten. "Utbildningarna lever inte upp till de krav som finns. Det riskerar att få konsekvenser för förarna. I förlängningen handlar det om både säkerheten i arbetslivet och trafiksäkerheten i stort", säger Jussi Ståhl, inspektör vid Transportstyrelsen.
"När svenska och utländska förares regelefterlevnad räknas tillsammans blir det missvisande", säger Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.

Bussbranschen: ”Fokusera på allvarliga överträdelser”

Bussbranschen uppmanar Transportstyrelsen att fokusera på allvarliga överträdelser, detta med anledning av att Transportstyrelsen under våren har genomfört en tillståndsmätning inom beställningstrafik med buss som visar på att bussbranschen följer regler och krav väl. Ändå väljer Transportstyrelsen den 19 december, i en pressrelease till rapporten ”Tillståndsmätning Buss 2023”, att lyfta att kör- och vilotiderna inte följs och dessutom försämrats sedan senaste mätningen 2018.