Transportstyrelsen

Listar alla artiklar taggade med: Transportstyrelsen

Körförbud, användningsförbud och kopplingar till ökänt åkeri

Den 11 maj är bilinspektörerna Jonas Nordin och Tommy Roos på väg till kontrollplats Karleby utanför Västerås. Hastigheten de håller är 83 km/h. En lastbil med släp kommer ikapp dem och lägger sig väldigt nära bakom utan att köra om. När Nordin och Roos svänger in på kontrollplatsen ser de registreringsnumret på släpet och gör en slagning på detta.

Årets hittills dyraste hastighetsöverträdelse?

Bilinspektör Jonas Nordin och trafikpolis Kenneth Källqvist befinner sig körandes på E18 genom Västerås i 80 km/h när en estländsk dragbil med tanktrailer skyltad med ADR kör om både dem och även andra lastbilar. De stoppar ekipaget vid Västerledsmotet och föraren och tillika åkeriet kommer antagligen att ångra den omkörningen.

Samskip köper 90 Mercedes-Benz Actros V

Med start den 10 maj påbörjas leveransen av 90 stycken Mercedes-Benz Actros V till det globala fraktbolaget Samskip Multimodal som ska användas i Samskips nationella fjärrtrafik i Sverige. Leveransen pågår under maj och juni månad 2022. Det är den största leverans som någonsin gjorts i Sverige av Mercedes-Benz lastbilar.

PostNord: ”Polisens protokoll säger inte att fordonet ska hindras från fortsatt färd”

En dragbil som drar en Postnordtrailer klampas i väntan på att sanktionsavgiften för en otillåten ordinarie veckovila i hytten ska betalas. När klampen efter 36 timmar låses upp, avviker fordonet från platsen. Postnord hävdar att det i ”polisens protokoll över vägkontrollen ifråga inte framgår att det här fordonet ska hindras för fortsatt färd.” Information vi inhämtar från kontrollerande myndighet beskriver en annan uppfattning och säger att ”man måste läsa regelverket för både sanktionsavgifter och om hindrande av fortsatt färd”.

Snabb lagföring fungerar bra – men inte med alla EU-länder

Redan när halva vecka 15 gått, har yrkestrafikgruppen i Östersund redan fullt upp. Under söndagen tar de in ett ekipage som kommer att bli stående länge. Ärendet aktualiserar även vikten av att inte varna för trafikkontroller eftersom man aldrig vet vem man möter där ute. Och hur fungerar det nya arbetssättet med snabb lagföring som ska förkorta tiden mellan gärning och straff?

Debattartikel

PostNord-ekipage klampas och avviker utan betalning

Ännu en gång hamnar ett av Postnords ekipage i fokus när det stoppas av trafikpolisen och ännu en gång klampas ekipaget. Denna gång avviker dessutom ekipaget efter upplåsning utan att sanktionsavgiften betalats. Detta har föranlett riksdagsledamot Thomas Morell (SD) att ta upp händelsen med näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S).

Transportstyrelsens framställan spolades av regeringen

Transportstyrelsen gjorde 2018 en framställan om förslag till lag och förordning om bland annat förbud mot manipulation av färdskrivare. När inget vidare sker ställer Magnus Jacobsson (KD) frågan till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S): "Varför har inte Transportstyrelsens framställan lett till någon åtgärd eller initiativ från regeringens sida?"

Klampar, böter och sanktionsavgift i Eskilstuna

Yrkestrafikgrupperna fortsätter att prestera och öka antalet kontroller trots att bemanningen inte ökar i samma takt. Här delar Eskilstunas yrkestrafikgrupp med sig av några händelser mellan den 12-13 april som landar i såväl sanktionsavgifter som klampning.

Transportstyrelsens framställan spolades av regeringen

Transportstyrelsen gjorde 2018 en framställan om förslag till lag och förordning om bland annat förbud mot manipulation av färdskrivare. När inget vidare sker ställer Magnus Jacobsson (KD) frågan till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S): Varför har inte Transportstyrelsens framställan lett till någon åtgärd eller initiativ från regeringens sida?

Cabotagerapporter under 2021

Trots att yrkestrafikgrupperna behöver vara fler, hinner de med en hel del otillåtna cabotageärenden. Dessa ärenden tar ofta mycket tid i anspråk. Det kan bli frågan om klampning och väntan innan sanktionsavgifter betalas in och inte minst verbala diskussioner när åkerierna protesterar mot besluten.