Transportstyrelsen

Listar alla artiklar taggade med: Transportstyrelsen

När gör Transportstyrelsen en tillsyn?

I år införde Transportstyrelsen en hårdare praxis vilket har lett till att åkerier som tidigare kunnat klara sig ur en tillsyn, numera inte kan det. Och att tillstånd kan dras in med omedelbar verkan även om ärendet senare överklagas. Vad krävs för att Transportstyrelsen ska reagera och kan en privatperson komma med tips anonymt?

Åkeriet: ”Brinn i helvetet! Ni är djur! Jag hatar dig! Du är satan!”

Att utföra poliskontroller utmed vägarna för yrkestrafikgrupperna är inte något som görs med ”vänster hand”. Inte alltför sällan innebär det hot och aggressioner från dem som åläggs exempelvis sanktionsavgifter. Bilinspektörer och poliser har som arbetsuppgift att kontrollera att regler och lagar efterlevs. När fel påkoms måste detta beivras i form av böter eller sanktionsavgifter.

Nacka Bilfrakt AB förlorar trafiktillståndet

Året är 2016 och på annandag jul får åkeriet påhälsning av polisen. Det leder till att Transportstyrelsen genomför en tillsyn mot företagets tillstånd och åkeriets dåvarande företrädare och trafikansvarige som förklaras olämplig att bedriva yrkesmässig trafik till och med 14 maj 2021. Detta främst på grund av upprepade sanktioner mot Nacka Bilfrakt AB rörande företagets kör- och vilotider, färdskrivare med mera som bolagets påförts mellan 2013 och 2018.
"DSV har i enlighet med vår önskan sagt upp avtalet med åkeriet", säger Coop.

Ytterligare två olagliga Coop-transporter med Västeråsåkeriet

COOP: ”Åkeriet får inte längre lasta vårt gods”

Den 1 juni kör bilinspektörerna Jonas Nordin och Tommy Roos förbi Coops godsmottagning på Stenby. Vid lastkajen står ekipage vars lastbilar och släp bär DSV:s logga. En av lastbilarna ser sliten ut och Tommy Roos gör en slagning på fordonet. Det tillhör Västeråsåkeriet som ännu en gång inte har gjort rätt för sig.

Ännu en gång stoppas Västeråsåkeriet med brister

DSV: ”Vi har sagt upp avtalet med åkeriet”

Torsdagen den 2 juni är tunggruppen på kontrollplats Karleby i Västerås. Man skulle kunna tro efter alla år av ”fiske” att buskapet om att göra rätt borde ha gått fram, men på morgonen tas ett svenskt bil- och släpekipage in. Det ser bekant ut.

Tunga gruppen gästade Malmby Truck Show

Yrkestrafikgruppen i Eskilstuna besökte Malmby Truck Show, men först skulle de låsa upp ett klampat ekipage trots att ingen sanktionsavgift för det otillåtna cabotaget hade inkommit. Kommer ekipaget att stå kvar?

Nu blir det lättare att få yrkeskompetensbevis i rätt tid

Yrkesförare kan nu genomföra fortbildning för yrkeskompetensbevis i god tid innan det gamla beviset löper ut. Transportstyrelsen utfärdar inte längre automatiskt ett nytt yrkeskompetensbevis efter genomförd utbildning.

100 000 kronor i sanktionsavgift för estniskt åkeri

Under en kvällskontroll tisdagen den 24 maj som Västerås yrkestrafikgrupp genomför, öppnas portarna på Karleby kontrollplats igen i samverkan med Arbetsmiljöverket, Tullverket och Vägbrottsgruppen. Bland de första att vinkas in är ett estniskt ekipage kört av en rysk förare. Den ryska föraren har inga problem med vare sig sina sina kör- och vilotider eller ekipaget som sådant, men det visar sig att han bott i lastbilen under drygt sju veckor och har inte fått några indikationer på att han ska få komma hem i närtid.

Fel förarkort, överlast och koppling till ökänt Västeråsåkeri

Handhavandefel med färdskrivare är inte ovanligt att yrkestrafikgrupperna stöter på när de utför sina kontroller av yrkestrafiken. Men det är inte heller ovanligt att föraren, ibland med åkeriets goda minne, avstår från att använda förarkort eller använder någon annans. Det sistnämnda träffar bilinspektör Jonas Nordin på när han stoppar en lastbil på Karleby kontrollplats i Västerås.

Bilinspektören: ”Är det verkligen så här vi vill ha det?”

Vårens utbildningar är över hos Västerås yrkestrafikgrupp och mellan att dirigera trafik och ”sitta barnvakt” under cruisingar och olika bilträffar, görs yrkestrafikkontroller så fort de hinner och det skrämmande resultatet av dessa visar att trafikkontroller, inte minst av yrkestrafiken, är en mycket eftersatt verksamhet.