Transportstyrelsen

Listar alla artiklar taggade med: Transportstyrelsen

Nya fordonskombinationer rullar ut på våra vägar, gamla kombinationer fortsätter aktualisera trafiksäkerhetsproblem. Foto: Scania/arkiv/genrebild.

Korta dragbilar olämpliga för längre och flerledade kombinationer

Det har länge pågått en debatt om tvåaxliga dragbilar alls är lämpliga oavsett väglag. Nu kommer dessutom 34,5-metersekipage ut på vägarna och åter kommer axelavstånden och körbarheten i fokus. Per Thomson, som i grunden är transportingenjör med specialiteten att konstruera fordon för tunga laster, är styrelseledamot i VETA, en politiskt obunden ideell förening med syfte att successivt öka trafiksäkerhetsmedvetandet. Thomson har aktivt lyft frågan om fordonskombinationers axelavstånd ur ett trafiksäkerhetsperspektiv,