Fordonsjuristen vill hellre att man senarelägger skiftet till vinterdäck. Inte minst för att minska däckbyten som utförs genom svartarbete som inte alltid har rätt kompetens. Fordonsjuristen vill hellre att man senarelägger skiftet till vinterdäck. Inte minst för att minska däckbyten som utförs genom svartarbete som inte alltid har rätt kompetens.

Fordonsjuristen: Varför utöka skiftestiden till sommarhjul?

Varför utöka skiftestiden till sommarhjul med ytterligare två veckor? Den frågan ställer sig Fordonsjuristen i anknytning till att regeringen gett Transportstyrelsen i uppdrag att utreda och ta fram förslag till ändringar när det gäller tidsperioden för förbud mot användning av dubbdäck. Utgångspunkten för utredningen och förslagen ska vara att tiden då det är tillåtet att använda dubbdäck på våren förlängs med två veckor.

Transportstyrelsen har bjudit in flera aktörer i branschen att vara med i arbetsgruppen som ska utreda frågan, Fordonsjuristen bland andra.
– Jag är glad över att Fordonsjuristen kommer vara representerad av vår medlem Pia Ahlberg från Zackrissons Bil, säger Bo Ericsson på Fordonsjuristen.

För att klara av att bibehålla god arbetsmiljö i berörda företag och skapa förutsättningar för att uppnå nollvisionen anser Fordonsjuristen att den tillåtna tiden för dubbdäcksanvändning ska utökas med två veckor. Det är bättre att senarelägger skiftet från sommarhjul till vinterhjul med två veckor under hösten eftersom man då har ”kvittat” för hur länge vi totalt får ha dubbdäcken på våra bilar.

I Sverige finns det 4,9 miljoner bilar varav cirka 70 procent har dubbdäck. Vinterhjulskraven skapar stora problem och fördyrar samtidigt för både bilägare och verkstäder. Verkstäder har tvingats extraanställa personal samt utöka öppettiderna under veckorna och ha helgöppet.
Arbetsbördan har blivit helt orimlig sedan tidsperioden för dubbdäcksanvändandet förkortades. Personalen är stressad och tvingas till många tunga lyft då ett standardhjul väger cirka 20 kilo. Det betyder att en mekaniker som skiftar hjul på en bil lyfter 160 kilo per bil och detta leder till ökade sjukskrivningstal.

Andra konsekvenser är de ökade svartjobben där man ofta erbjuder hjulskifte på parkeringsplatser, vid köpcentrum och på andra ställen där det dyker upp små tält för hjulskifte. Bilägare får inte något kvitto på utfört arbete och konkurrens sker inte på lika villkor.
– Personerna som utför svartarbetet saknar ofta kompetens vilket kan leda till fler olyckor. Både i ARN och i Försäkringsnämnden har jag sett en del konsekvenser av bristen på kunskap, säger Bo Ericsson.

Avslutningsvis radar Bo Ericsson upp vad som kan ske och har skett när däckbyte utförs utan tillräcklig kompetens.
Hjulbultar dras åt så hårt att det inte ens går att lossa bultarna med en muttermaskin avsedd för lastbilar.
Vem med kunskap monterar på tre hjul med vardera sju millimeter mönsterdjup och ett med fyra millimeter på en fyrhjulsdriven bil? Den seriösa verkstaden vet att fördelningslådan på en fyrhjulsdriven bil då kan haverera.
Vilken seriös verkstad monterar vinterhjulen med rotationspilen åt fel håll?
En kunnig verkstad kontrollerar att det är rätt bultar. Det är ofta skillnad mellan vinter och sommarhjul. Konsekvensen om man använder fel bultar kan medföra att bilägaren tappar hjulen efter en tids körning.

Om artikeln

Publicerad: 2024-01-25 14:29
Kategori: Nyheter
Taggar: Bo Ericsson Däckbyte Fordonsjuristen Regeringen Svartjobb Trafiksäkerhet Transportstyrelsen