Tempererade Transporter

Listar alla artiklar taggade med: Tempererade Transporter

    B Anderssons terminal i gamla Slakthusområdet i Göteborg.

​B Andersson utvecklar terminalverksamheten

B Andersson & Co Åkeri, Tempcon Groups stabila fäste i Göteborgsregionen och Nordentransportör, gör en kraftig nysatsning på sin terminalanläggning på Slakthusområdet som är strategiskt placerad och lättåtkomlig från E45:an, med närhet till övriga trafikflöden i Göteborgsområdet. B Andersson har funnits på terminalen i flera år, men den har då mer varit ett komplement till verksamheten i Fiskhamnen. Nu blir terminalen ett nytt nav.