Sveriges Åkeriföretag

Listar alla artiklar taggade med: Sveriges Åkeriföretag

Johan lämnar vd-posten i Sveriges Åkeriföretag

Johan Lindström har meddelat att han kommer att lämna sin tjänst som vd i Sveriges Åkeriföretag. Styrelseordförande Mikael Nilsson tar över som tillförordad vd.

Gelins KGK

Sex åkerier nominerade till Stora Åkeripriset

Den 15 maj delas Stora Åkeripriset ut. Det är femte året i rad som Sveriges Åkeriföretag uppmärksammar företag som satsar på miljö, lönsamhet, personal, trafiksäkerhet och innovation. Priset på 100 000 kronor delas ut till det åkeri som med störst framgång drivit dessa frågor under 2012.

Prenumeration 2020-09

Dåliga poliser riskerar rättssäkerheten

När ni läser den här krönikan så har vi gjort det. Vi har fått de ?två stora? att gå i samma demonstrationståg. Det är troligtvis första gången som Sveriges Åkeriföretag och Transportarbetareförbundet gör det.

Daf

Gör demonstrationer skillnad..?

Den 1 december kommer TIA och Sveriges Åkeriföretag, SÅ, att arrangera en demonstration i Göteborg. Syftet är att göra Sveriges makthavare ?mer uppmärksamma? på de problem som man brottas med inom chaufförs- och åkeribranschen. Jag undrar vad det egentligen är som är så svårt att förstå för våra politiker?

Gelins KGK

Ekonomiska intressen bakom snabb lagändring?

Det kan uppenbart gå väldigt snabbt att göra förändringar. Jag tänker så klart på den ändring i trafikförordningen som åter gör det möjligt att köra internationella transporter som är tyngre än 40 ton. Tänk vilken skillnad det är på vem som "beklagar sig"!

VBG onspot

Transportföretag kan få EU-stöd för utveckling

Den nya EU-organisationen, Nordic Logistics Association, NLA, debuterade nyligen som arrangör i Bryssel med ett seminarium om vilken roll EU spelar för vägtransporterna när det gäller förhållandet mellan forskning och utveckling.

Prenumeration 2020-09

Nordiska åkeriorganisationer förstärker sitt lobbyarbete

Idag bildar tre nordiska åkeriorganisationer en gemensam plattform för EU-arbete: NLA (Nordic Logistics Association). Avsikten är att stärka organisationernas röst i lobbyarbetet gentemot EU:s institutioner. Tillsammans företräder organisationerna i NLA 15 000 nordiska medlemsföretag. I medlemmar räknat blir NLA större än tex det tyska åkeriförbundet.

Hultsteins

Viktig information angående installationsskylt för färdskrivare

I samband med översättning i Bryssel av EG 68:2009 samt bilaga 1B i EEG 3821/85 har ett fel uppstått. Felet kan få konsekvenser i samband med en fordonskontroll på väg. Kort kan problemet beskrivas i vilka uppgifter som ska finnas på installationsskylten.

VBG onspot