HVO100 och RME100, två förnybara drivmedel för lastbilstransporter.

GDL Sjöcontainer AB lanserar ”Gröna Korridorer”

Transporter inom Sverige står för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. År 2030 ska vi ha reducerat utsläppen med 70 procent och 2045 ska Sverige vara klimatneutralt.

Som ett led i GDL Sjöcontainer AB:s fortsatta miljöarbete lanserar de nu deras ”gröna korridorer” där de tar ytterligare ett steg mot fossilfria transporter.

De gröna korridorerna som går från Göteborg till kombiterminalerna i Eskilstuna, Hallsberg
och Jönköping, trafikeras redan idag med elektrifierade tåg. Genom ett samarbete med
Energifabriken, som kommer att tillhandahålla drivmedelscisterner på kombiterminalerna,
kommer även samtliga lastbilar och truckar i kombination med tågen att köras på HVO 100.

Det betyder att GDL kommer att köra fossilfritt till kombiterminalerna för att därefter uppnå en CO2-besparing av ”last mile”-transporten upp till 90 procent från och med 1 november 2021, säger Mikael Andersson, VD/CEO på GDL Sjöcontainer AB.

Det är intressant att se hur GDL Sjöcontainer nyttjar flera trafikslag där allt ska drivas förnybart, fortsätter de.
– Använder vi alla förnybara tekniker, kan vi ställa om Sverige. Men ingen teknik kan göra det ensamt, säger Henrik Fridholm Marknadschef Energifabriken.

Om artikeln

Publicerad: 2021-09-22 13:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Fossilfritt GDL GDL Sjöcontainer HVO100 Kombitrafik RME Tågtransport Vägtransport