De berörda biooljorna är UCOME och RME (avfallsbaserade biooljor och rapsolja). Foto: Pixabay. De berörda biooljorna är UCOME och RME (avfallsbaserade biooljor och rapsolja). Foto: Pixabay.

Avskaffa skatten på bioolja för mer biokraft i södra Sverige

Från 1 januari 2021 belades bioolja med både energi- och koldioxidskatt som om den var fossil, trots att det är en förnybar olja och inte påverkar klimatet negativt. Det strider mot all logik, menar Svebio.

Bioolja används för att komplettera andra biobränslen som flis, returträ och biogent avfall när det är riktigt kallt. Det möjliggör elproduktion i kraftvärmeverk även under tider med hög värmeförbrukning.
– Att avskaffa skatten på bioolja ger större effekt på biokraftproduktionen än regeringens förslag om att avskaffa skatten på avfallsförbränning. Vi är positiva till att avfallsskatten avskaffas, men regeringen måste också se till att biooljeskatten avskaffas, säger Gustav Melin, vd för Svebio.

Genom att använda bioolja för topplastproduktion får fjärrvärmeföretagen möjlighet att köra sina turbiner för fullt för elproduktion under hela vintern. Vi vet flera kraftvärmeverk som den gångna vintern slutat producera el under de kallaste dygnen på grund av biooljeskatten.

Generellt är potentialen för att öka biokraftproduktion i kraftvärme relativt stor, även på kort sikt. – Till skillnad mot ny kärnkraft eller havsbaserad vindkraft handlar det här om elproduktion som kan öka redan under den kommande vintern och inom de närmaste två åren. Utöver bioolja för topplastvärme i nya och befintliga pannor kan man också investera i kylare för att producera el under perioder med lågt värmebehov, säger Gustav Melin.

Regeringen begärde förlängt skatteundantag från EU-kommissionen för rena och högblandade biodrivmedel tidigare i år, men har inte begärt motsvarande undantag för bioolja.

Förutom skatteundantaget för biodrivmedel, som i allmänhet förlängts ett år i taget, har Sverige ett tioårigt skatteundantag för biogas. Bakgrund till skatteundantagen är EU-kommissionens tolkning av EU:s statsstödsregler och energiskattedirektiv.

De berörda biooljorna är UCOME och RME (avfallsbaserade biooljor och rapsolja). Beskattningen innebär att kunderna i dag betalar omkring 75 procent mer för förnybar bioolja än för motsvarande fossil olja.

Om artikeln

Publicerad: 2022-09-12 13:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Avfallsskatt Bioolja Energiskatt Fossilfri Koldioxidskatt Miljöpartiet Regeringen RME Socialdemokraterna Svebio UCOME