Denna motor från Scania får representera innehållet i artikeln. Det är en Scania Super som beskrivs som en del av en epokgörande motorfamilj av 13-litersmotorer som både kan köras på biobränslen och leverera den bästa driftsekonomin. Foto: Scania. Denna motor från Scania får representera innehållet i artikeln. Det är en Scania Super som beskrivs som en del av en epokgörande motorfamilj av 13-litersmotorer som både kan köras på biobränslen och leverera den bästa driftsekonomin. Foto: Scania.

Hyllning till förbränningsmotorn

Många i samhället har indoktrinerats med den falska tron att batterifordon är "nollutsläpp" och lösningen på alla våra miljöproblem. Tack och lov är vår kommersiella fordonsindustri välsignad med ett pragmatiskt tänkande och som förstår att samarbeta för att ifrågasätta vad som är tveksamt. Detta säger medicine doktor Geoff Potter, Gray & Adams (Irland).

Transportbranschen ställs inför många utmaningar på vägen mot avkarbonisering, men Geoff Potter tror att den största utmaningen inte är tekniken utan i stället att ”av-indoktrinera” de indoktrinerade.

Den kommersiella fordonsindustrin, liksom den bredare fordonsindustrin, tvingas av statlig lagstiftning mot en serie hotande stup som syftar till att upprätthålla dominansen av batterifordon. ”De lagstiftande grunderna är dock extremt instabila och med fokus enbart på avgasutsläpp snarare än utsläpp under hela livscykeln. Många frågor ställs nu om den brittiska regeringens nuvarande bana, även inifrån regeringen”, säger Potter.

Många inser att en förbränningsmotor som körs på HVO har lägre CO2-utsläpp under hela livscykeln än exempelvis batterielektriska fordon. Samtidigt är förbränningsmotorn mer kostnadseffektiv. ”Detta väcker frågan, varför föreslår den brittiska regeringen att förbjuda försäljning av nya fordon med förbränningsmotorer till förmån för batterielektriska” säger Potter.

Potter menar att det är dags för kommersiella fordonsindustrin att säga ifrån och göra sin röst hörd. ”Vår framtid bör inte fokuseras på att få en bock i rutan mot något falskt hållbarhetsmål. Fokus måste ligga på att hålla landet i rörelse med det som är det renaste, mest kostnadseffektiva, mest användareffektiva och minst påfrestande för skattebetalare som finns tillhands.”.

Geoff Potter säger att det kanske är dags att ta av sig ”våra litiumfärgade glasögon för att reflektera över hur verkligheten skulle se ut om Storbritanniens föreslagna övergång till batteridrivna elfordon, genom att förbjuda försäljning av fordon som drivs med förbränning, verkligen skulle genomföras”.

Han citerar en ”minnesbön” av en reformerad och ångerfull batterifordonsaktivist: ”Vi berömmer dig, vår lojala tjänare förbränningsmotorn. Som de flesta saker i livet var du inte perfekt, men du hade många fantastiska egenskaper och har hållit mänskligheten i rörelse i över ett sekel. Trots att du utvecklats till en av de renaste framdrivningsteknologierna som finns med bättre livscykelutsläpp av CO2 än många batterielektriska motorer och nästan inget kväveoxidutsläpp (NOx), fördömdes till att vara en meningslös sopprodukt i den kvävande stanken av politisk korrekthet.”

Den fortsätter:Förlåt alla våra synder. Vi fastnade så mycket i att försöka etablera batteridrift och eliminera alla alternativ att vi förlorade fokuset på de ekonomiska, sociala och tekniska verkligheterna. Vi förlorade sanningen och är verkligen ledsna för att vi orkestrerade denna katastrofala strategi.”

Avslutningsvis:Hjälp oss att se att det inte finns en enskild lösning som passar alla, att acceptera att andra framdrivningstekniker kan ge betydande fördelar och att arbeta i harmoni med dem för att leverera en verkligt renare och ekonomiskt lönsam framtid för alla.”

Vill du läsa hela ”avbönen” och artikeln, gör du det här.