Polen

Listar alla artiklar taggade med: Polen

Polska åkerier har kostnadsfördelar – men saknar 150 000 chaufförer

Även om priser och löner sakta ökar är Polens transportindustri fortfarande klart billigare och anses därför vara mycket konkurrenskraftig.
Den polska logistiksektorn har dock fortfarande ett ess i rockärmen jämfört med de dyrare västerländska marknaderna, främst på grund av de betydligt lägre arbetskostnaderna i landet. Enligt beräkningar från den skandinavisk-polska handelskammaren är kostnaderna för spedition i Polen fortfarande nästan 60 procent lägre än i bland annat Tyskland.