Polska åkerier har kostnadsfördelar – men saknar 150 000 chaufförer

Även om priser och löner sakta ökar är Polens transportindustri fortfarande klart billigare och anses därför vara mycket konkurrenskraftig.
Den polska logistiksektorn har dock fortfarande ett ess i rockärmen jämfört med de dyrare västerländska marknaderna, främst på grund av de betydligt lägre arbetskostnaderna i landet. Enligt beräkningar från den skandinavisk-polska handelskammaren är kostnaderna för spedition i Polen fortfarande nästan 60 procent lägre än i bland annat Tyskland.

– Därför kommer den skandinaviska transportindustrin att fortsätta att förlita sig mycket tydligt på samarbetet med Polen, sa Agnieszka Zielińska, ordförande för handelskammaren, vid en diskussion med anledning av den kommande Europeiska ekonomiska kongressen (EEC) i Katowice, Polen.

Zielińska betonade att Polen redan har en viktig plats på den logistiska kartan över Europa, som dessutom förstärktes av kriget i Ukraina. Tar man alla faktorer tillsammans är logistikkostnaderna i Polen märkbart lägre än i Västeuropa – även om lönerna visar årliga ökningar på 10 procent och mer.

Enligt den skandinavisk-polska handelskammaren är logistikkostnaderna nästan 60 procent lägre än i Tyskland

Polens roll i TSL-sektorn (Transport, Shipping and Logistics sector) har blivit ännu viktigare på grund av Ukrainakriget.

Trots mycket svåra ramvillkor som den ryska attacken mot Ukraina och de globala leveranskedjeproblemen, överlevde den polska TSL-industrin det senaste året ganska bra och transporterade totalt sett till och med mer varor än föregående år. För 2023 annonserar branschen en ännu starkare tillväxt och nya investeringar. Det är endast bristen på förare som utgör en stor risk – prognoser pekar på att Polen för närvarande saknar uppemot 150 000 chaufförer.

Enligt en studie av marknadsundersökningsföretaget SpotData, på uppdrag av organisationen Transport and Logistics Poland, finns det för närvarande 125 000 företag verksamma inom TSL-sektorn i landet, som med en årlig tillväxt på runt 10 procent nu har stigit till att bli Polens tredje största ekonomiska sektorn.

En försvårande faktor som förvärrar förarbristen i den polska TSL-branschen är lönerna för lastbilschaufförer, som inte längre är lika attraktiva som de var för några år sedan. Detta eftersom arbetsgivarna numera tvingas betala högre sociala avgifter, något som gått ut över chaufförernas löneutveckling. Däremot tjänar en chaufför fortfarande betydligt mer än arbetare i andra branscher.

Om artikeln

Publicerad: 2023-03-14 14:45
Kategori: Nyheter
Taggar: Chaufförsbristen Polen