Foto: Proffs/arkiv. Foto: Proffs/arkiv.

Polen lagstiftar om utstationeringsdirektivet

Polens ministerråd har antagit ett utkast till lag om utstationering av förare inom vägtransporter. Lagstiftningen, som lagts fram av infrastrukturministern, kommer att se till att bestämmelserna i EU:s mobilitetspaket blir en del av landets nationella lag.

Den polska regeringen säger att genom att införa lösningar när det gäller utstationering av förare, vill man ”i första hand skydda den inhemska marknaden mot illojal konkurrens från vägtransportföretag från andra EU-länder och från länder utanför EU.”

Regeringen tillägger att genom att förenkla den administrativa delen i samband med utstationering av förare i polska transportföretag, förbättrar de ”nya reglerna situationen för inhemska transportörer som utstationerar förare utomlands, såväl som för förarna själva.”

När lagstiftningen är fullt implementerad kommer reglerna att gälla för åkerier som är baserade i ett annat land eller ett tredje land utanför EU och tillfälligt skickar förare att arbeta i Polen i samband med vägtransporter.

Ändringarna innebär att åkerier med utstationerade förare kommer att behöva registrera föraren och transporten med hjälp av en speciell webbplats kopplad till IMI:s informationsutbytessystem. Åkerierna måste också se till att deras förare har en giltig utstationeringsdeklaration antingen i pappersform eller digitalt för att visa upp vid en vägkontroll.

När det gäller åkerier från tredje land, ska utstationeringsdeklarationen skickas direkt till Polens nationella arbetsinspektion. Bekräftelse på de registrerade förarposterna ska också kunna uppvisas vid vägkontroller.

De nya reglerna ska träda i kraft 14 dagar efter att de har publicerats i Journal of Laws, skriver Trans.info.

Om artikeln

Publicerad: 2023-05-25 12:59
Kategori: Nyheter
Taggar: Åkeri Chaufför Internationella Transporter Lastbil Polen Tredje Land Utstationeringsdirektiv