Bara 13 procent av de som kör bensin/dieselbil idag tror att en majoritet av bilarna går på el 2030. Bara 13 procent av de som kör bensin/dieselbil idag tror att en majoritet av bilarna går på el 2030.

Klimat- och miljömålens tidsplan är helt orealistisk

Det tror i alla fall svenskarna enligt Omställningsrapporten 2024 från Circle K, baserad på omfattande undersökningar och intervjuer med forskare och experter. Sverige har högt satta klimat- och miljömål, där transportsektorn har en betydande roll. Både inom privatmarknaden och yrkestrafiken ska bensin och diesel successivt fasas ut med hjälp av bland annat elektrifieringen och biobränslen, men få svenskar tror att det faktiskt är möjligt.

I takt med att 2030-målets snabbt närmar sig är framtiden inte längre avlägsen. Om bara sex år ska Sverige ha minskat transportsektorns klimatpåverkan med 70 procent jämfört med år 2010 enligt regeringens implementering av Agenda 2030.

Men en majoritet av åkerierna tror inte att deras fordonsflotta någonsin kommer bli helt fossilfri, och bland bilägare har tilltron minskat betydligt senaste året. Bara 13 procent av de som kör bensin/dieselbil idag tror att en majoritet av bilarna går på el 2030 eller innan, en minskning med hela 14 procentenheter från förra året.

Rapporten visar tydligt att de flesta ser tidplanen som orealistisk och att det finns en klyfta mellan politiska ambitioner och verkligheten. Forskarna i rapporten trycker mycket på ekonomiska incitament, som olika bidrag vilket också stärks av undersökningarna.
– Många upplever att elbilsköpet är för dyrt oavsett om det gäller familjebilen eller tillskott i lastbilsflottan. Detta påverkas dessutom ytterligare av lågkonjunkturen. Vi närmar oss 2030 snabbt och tyvärr minskar tilltron på att målen kommer nås i tid ju närmare vi kommer, säger Eva Kimborn Heivert, vd på Circle K Sverige AB.

Omställningsrapporten visar även att ytterst få bilägare ångrar sitt val av bil oavsett om de kör bensin/diesel-, hybrid- eller elbil. Däremot uppger varannan bilägare som i dag kör bensin- eller dieselbil att de funderar på att byta till elbil någon gång, de flesta dock först om tre år eller senare.

Vi träffar hundratusentals personer på våra stationer dagligen och kan se att rapportens innehåll speglar verkligheten för många, fortsätter Kimborn och säger att det är otroligt viktigt att ta hänsyn till svenskarnas behov och förutsättningar och hitta lösningar som inte påverkar det vardagliga livet i allt för bred bemärkelse.
– Vi kommer att fortsätta investera oss in i framtiden med full kraft för att omställningen ska vara så smidig som möjligt. Det är ju just i lägen som dessa, när det känns lite utmanande, extra viktigt att ta sitt ansvar och inte minska ambitionerna, säger hon vidare.

Omställningsrapporten 2024 visar även att:
De vanligaste anledningarna för personer med bensin- eller dieselbil för att inte byta till elbil är att elbilarna är dyrare (64 procent), följt av att man tycker det finns dåliga laddmöjligheter längs vägarna (44 procent) och att man inte kan ladda hemma (34 procent).
Två av fem (40 procent) skulle vara mer benägna att köpa en elbil om det återinfördes en klimatbonus vid inköp av elbil. Andelen personer som lockas av en klimatbonus är högst bland unga och minskar med åldern.
Hälften av Sveriges åkerier tror att deras lastbilsflotta aldrig kommer att kunna bli fossilfri.

Vill du läsa Omställningsrapporten 2024, finner du den här.

Om artikeln

Publicerad: 2024-06-17 09:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Circle K CK Fossilfria transporter Klimatmål Miljömål Omställningsrapporten 2024