Här en av Forias budbilar.

Bevego väljer Foria som transportör

Bevego väljer Foria för distribution i Stockholmsområdet. Uppdraget innehåller ett mål om att öka andelen fossilfritt biodrivmedel. Uppdraget blir ett av flera som Foria har för Saint-Gobainkoncernen.


Foria arbetar aktivt, ofta gemensamt med kunder, för en övergång till förnybara drivmedel och andra åtgärder för att minska klimatpåverkan. Under avtalsperioden om tre år finns en gemensam målsättning om att successivt öka andelen fossilfritt drivmedel. I uppdraget används HVO100, ett förnybart drivmedel som ersätter fossil diesel.

Affären omfattar all distribution i Stockholmsområdet. Genom att Foria tillhandahåller sex fordon i turbilsdistribution kan Bevego tillgodose snabb expediering och god tillgänglighet. Uppdraget omfattar även avropade transporter samt bud och distribution som utgår från Bevegos lager i Älvsjö samt från tillverkningen av kanalsystem i Järna.

Bevego är ett grossist- och handelsföretag inom byggplåt, ventilation och teknisk isolering. Foria har fått förtroendet att transportera för Bevego från årsskiftet 2021-2022 och under minst tre år. Bevego är en del av Saint-Gobainkoncernen, för vilka Foria redan transporterar för Weber.

Om artikeln

Publicerad: 2021-05-26 14:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Bevego Fossilfritt Fria HVO Miljömål transporter