Lagstiftning

Listar alla artiklar taggade med: Lagstiftning

500 liv ska sparas – med längre hytter

Lastbilshytter får vara 90 centimeter längre från och med 1 september 2020. Det bestämde Europaparlamentet och ministerrådet och innebär att direktiv 96/53 / EG ändras på grundval av ett förslag från Europeiska kommissionen. Men det finns farhågor om att lagstiftningen kan försena införandet av så kallade ”boat tails” på trailers.

Kraven på mönsterdjup är bedrövliga

Väldigt många i vårt avlånga land vet att vi i Sverige ska ha godkända vinterdäck vid vinterväglag från 1/12 t.o.m. 31/3. När det gäller personbilar och släp så gäller det att släpet ska ha minst samma däck som dragbilen. Då gäller minst 3 mm mönsterdjup.
Men för tunga fordon så gäller lite andra regler!

Mabi_2020-02

InterEast: ”Olaga cabotage måste stoppas”

Dåliga arbetsvillkor och osäker arbetsmiljö för chaufförerna, och en snedvriden konkurrenssituation. Det är följderna av olaga cabotage ? när utländska åkerier gör mer än tre inrikestransporter i Sverige inom loppet av en vecka utan tillstånd. Detta skriver logistikföretaget InterEast i ett pressmeddelande nu på morgonen.

Aspök

Borde åklagare vara lite tuffare?

Inte sällan riktas kritik mot åklagare för att ta för lätt på uppgiften att rättsligt tackla trafikbrotten. Det kan gälla någon förare som gravt påverkad har hanterat sitt tunga fordon klumpigt och där "alla" förstår att det är just bilens förare som varit berusad.
Likväl har åklagare ansett att åtal ej ska väckas eftersom brott inte kan styrkas. Eller kan fråga vara om utländska förare som påstås alldeles för enkelt klara sig undan straffansvar i Sverige. Inte minst anmärkningsvärt är det ? tycker "alla" ? eftersom svenska förare under utlandskörning behandlas mycket tuffare.

Mabi_2020-02

Sverige ett steg närmare klampning

Ge polisen bättre verktyg för att kunna kontrollera cabotagetransporter, och en möjlighet att ta ut en sanktionsavgift på 20 000 kronor om olaga cabotage upptäcks. Polisen ska också kunna klampa fordon för att hindra fortsatt färd. Det är några delar i det förslag som Transportstyrelsen i dag lämnat till regeringen.

Hultsteins

Djungelns lag råder i cabotagefrågan

Formell lagstiftning som ser bra ut på pappret men som inte fungerar i verkligheten är inget värd. Vi har sådan på flera områden. Ett mycket tydligt är cyklisternas fria härjningar i trafiken med mycket liten risk för lagföring.

VBG onspot

Vinterdäckskrav på tunga fordon

Regeringen har i dag fattat beslut om vinterdäckskrav på tunga fordon. Förändringen träder i kraft den 1 januari 2013 och innebär att alla tunga fordon som trafikerar Sverige ska vara utrustade med vinterdäck eller likvärdig utrustning på fordonets drivaxlar under perioden den 1 december ? 31 mars när vinterväglag råder.

Hultsteins

Ny färdskrivare försvårar fusk

Europaparlamentet har under sin plenarsession i Strasbourg den gångna veckan ställt sig bakom ett förslag om moderna färdskrivare vid vägtransporter.

VBG onspot

Ibland måste orden vägas på guldvåg

De flesta vet att det finns en knivlag som innebär att det inte är tillåtet att bära kniv på allmän plats. Många tycker att lagen är bra. Vi vill slippa att riskera möta knivbeväpnade människor precis som vi vill undvika revolvermän. Det ligger i sakens natur att en liten dispyt till exempel i trafiken lätt kan trappas upp om vapen finns lättillgängliga i stridens hetta. Kniven är ett väldigt farligt närstridsvapen och föranleder lätt dödligt våld om den kommer till användning. Att munhuggas vid en palaver efter en trafikincident eller olycka kan vara illa nog och bör definitivt inte förvärras av att kniv kommer med i bilden.

Aspök