500 liv ska sparas – med längre hytter

Lastbilshytter får vara 90 centimeter längre från och med 1 september 2020. Det bestämde Europaparlamentet och ministerrådet och innebär att direktiv 96/53 / EG ändras på grundval av ett förslag från Europeiska kommissionen. Men det finns farhågor om att lagstiftningen kan försena införandet av så kallade ”boat tails” på trailers.

Europas transportkommissionär Violeta Bulc är däremot nöjd med beslutet.
”Den preliminära överenskommelsen som uppnåtts mellan Europaparlamentet, rådet och Europeiska kommissionen inom så kort tid, visar på vikten av detta ärende. Vi minskar tiden betydligt tills vi kan använda hytter som är mer aerodynamiska, säkrare och bekvämare”.

De räknar med att de nya hytterna kommer att spara 300–500 liv om året och minska utsläppen för långdistansfordon med upp till 10 procent.

De större hytterna förväntas inte skapa mer utrymme på insidan. Reglerna är utformade för bättre aerodynamik och skydd för andra trafikanter. Förarnas komfort också måste bli bättre, men hur det ska fungera i praktiken vet man inte ännu.

Riktlinjerna förväntas skapa en standard för vad föraren ska kunna se från hytten genom användning av speglar och/eller kameror. Det direktivet bör komma att gynna cyklister, fotgängare och andra oskyddade trafikanter i lastbilens närhet.


Proffs frågar EU
-parlamentariker Enrico Brivio, talesperson Transport, Environment, Maritime Affairs and Fisheries, om de 90 centimetrarna för ökad säkerhet och aerodynamik ska inkluderas i ekipagens idag lagliga längd, eller om fordonen kommer att få vara längre.

Brivio säger att nya fordon och släp ska, som idag, uppfylla kraven på maxlängder som anges i Bilaga 1 till Direktiv 96/53.
– Längdundantaget till Bilaga 1 som just beviljats, är enbart till för förbättringar av aerodynamik, säkerhet och komfort, säger han till oss.

Ekipagen ska även fortsättningsvis också klara gällande vändradien som idag gäller.

Enrico Brivio är mycket tydlig när han understryker att de extra centimetrarna inte får användas för ytterligare lastkapacitet.
– Ekipagen ni frågar om, de på 25,25 meter och 24 meter, är ekipage som endast kan köras i nationell trafik och därför är det upp till de nationella myndigheterna att godkänna eller inte godkänna deras längder, sammanfattar Enrico Brivio.


Brittiska Motor Transport skriver
att trailertillverkarna är positiva till den ökade längden, men är bekymrade över att lagstiftningen kopplar samman aerodynamiska trailerförbättringar till hyttmodifieringar.
– Jag är bekymrad över att lagstiftningen kan försena införandet av så kallade ”boat tails” på trailers, lastbilstillverkarna är inte positiva till den utrustningen, säger Lionel Curtis, teknisk chef i Cartwright Group.

Han menar att det kan komma att ta åratal innan fordonstillverkarna vill göra förändringar på hytterna och att det har ekonomiska orsaker då de vill pressa priserna.
– Deras motstånd kan komma att försena lagstiftningen och oron för detta gör att jag tycker det vore bra att skilja lastbilar och släp åt i lagstiftningen om det betyder att boat tails snabbare kan gå igenom i Europaparlamentet, sammanfattar Lionel Curtis till Motor Transport.

Foto: Volvo Lastvagnar AB

- Det vore bra att skilja lastbilar och släp åt i lagstiftningen, menar Lionel Curtis, teknisk chef i Cartwright Group.
- Det vore bra att skilja lastbilar och släp åt i lagstiftningen, menar Lionel Curtis, teknisk chef i Cartwright Group.

Om artikeln

Publicerad: 2019-02-26 16:03
Kategori: Nyheter
Taggar: Aerodynamik Boat tails EU Fordonslängder Fordonsutveckling Lagstiftning Miljö