Foto: Johan Nilsson/Øresundsbron

Ny lag:

För låga löner kan betyda att lastbilar konfiskeras – i Danmark

En stor majoritet i det danska Folketinget röstade under tisdagen för en ny lag som ska säkerställa att utländska transportörer betalar sina förare en lön motsvarande den danska när de kör på danska vägar. Ändringen av lagen träder i kraft den 1 januari 2021 och den danska transportbranschen menar att man nu har kommit ett stort steg närmare schyst konkurrens på vägarna.

Den transportör som efter att lagen trätt i kraft blir ertappad med att fuska riskerar böter. Det kan till och med bli så att fordonet kan komma att konfiskeras.

Kurt Beier-fallet, eller ”Padborgärendet” som det också har kallats i Danmark har spelat en stor roll i arbetet med den nya lagen. Under den senare delen av 2018 avslöjades det att Kurt Beier Transport A / S använde sig av filippinska förare som levde under eländiga förhållanden i ett slumläger där de körde för löner runt 15 danska kronor i timmen, vilket motsvarar cirka 22 svenska.

Politikerna fick upp ögonen för det oacceptabla utnyttjandet av förarna och tillsatte bland annat en särskild Padborgkommitté där också parter från arbetsmarknaden satt med.

Utfallet av kommitténs arbete är det som nu ligger till grund för den nya lagen, som för övrigt röstades emot av den konservativa, Liberala Alliansen och Nya Borgerlige. Övriga partier i Folketinget röstade däremot för förslaget.

Direktören för Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Jacob Holbraad, menar att det är goda nyheter att det danska Folketinget nu har antagit den nya lagen.
– Detta görs mot bakgrund av det avtal som DA och fackföreningens huvudorganisation (FH) tillsammans upprättade för att säkerställa ordnade villkor för utländska förare på de danska vägarna. Avtalet är ett bra exempel på hur arbetsgivare och anställda kan arbeta tillsammans för att lösa de utmaningar som uppstår på den danska arbetsmarknaden, säger Jacob Holbraad till Fagbladet 3F.

Den danska godslagen föreskriver bland annat hur danska och utländska transportörer ska avlöna sina förare som utför person- eller godstransporter i Danmark. I framtiden måste ett transportföretag rätta sig efter lönenivån i de mest representativa, landsomfattande kollektivavtalen som ingås av arbetsmarknadens parter.

När lagen trätt i kraft måste utländska transportföretag dessutom anmäla och registrera information om sina körningar i Danmark, så att myndigheterna kan kontrollera att lagen efterlevs.

Om artikeln

Publicerad: 2020-06-10 14:14
Kategori: Nyheter
Taggar: Danmark Kurt Beier Lagstiftning Löner Schysta villkor