Foto: Green Cargo Foto: Green Cargo

Kraftigt ökad efterfrågan på intermodala transporter skapar två nya direktlinjer

Med två nya inrikes direktlinjer från Trelleborg och Göteborg fångar Green Cargo upp den ökande intermodala trafiken som kommer in till hamnarna i Syd- och Västsverige för vidare färd på järnväg upp mot Mälarregionen. Med linjerna skapas en hög avgångsfrekvens, snabb transportledtid och punktlighet för kunderna inom Green Cargos nätverk.

På västkusten ansluter Green Cargo via terminalerna APM och Arken i Göteborgs hamn för att gå direkt till Rosersberg i norra Stockholm. Från Trelleborgs hamn går transporten via Nässjö för att sedan fortsätta direkt till Årsta i södra Stockholm.

– Vi svarar upp mot kundernas behov och önskan om snabbare, klimatsmarta förbindelser mellan Skåne och Västkusten till och från Mälardalen. Det är en transporteffektiv lösning med järnvägstransporter den långa vägen och lastbilstransporter den kortare sträckan, vilket minskar slitage och partikelutsläpp, och bidrar till höjd trafiksäkerhet på vägarna, säger Jan Elgström strategisk säljare och ansvarig för direktlinjerna.

Att godset transporteras på järnväg den långa sträckan minskar klimat- och miljöbelastningen markant jämfört med vägtransporter. Mellan Göteborg och Rosersberg släpper en järnvägstransport ut 0,032 kg koldioxid jämfört med en lastbilstransport som släpper ut 900 kg koldioxid. På sträckan Trelleborg och Årsta släpper en järnvägstransport ut 0,04 kg koldioxid jämfört med en lastbilstransport som släpper ut 1100 kg koldioxid. Allt enligt ett pressmeddelande från Green Cargo.

– Styrkan med nätverket och de här två nya direktlinjerna är att vi kan tillgodose varierande behov från enstaka lastbärare till stora jämna flöden i fast tidtabell med fem till sex avgångar i veckan. Lösningen är optimerad för intermodal transport av trailers, containers, tankcontainers och växelflak, säger Jan Elgström.

Om artikeln

Publicerad: 2022-02-17 08:47
Kategori: Nyheter
Taggar: Företagsnyheter Green Cargo Intermodala Transporter Kombitrafik