Containertransporter koncentreras alltmer till Göteborgs hamn

Svenska containertransporter koncentreras alltmer till Nordens största hamn – det visar nyligen publicerad statistik frånTrafikanalys och Transportföretagen Hamn. Göteborgs hamns marknadsandel av containerfrakterna till eller från svenska hamnar ökade med tre procentenheter under 2021. Hamnen växte även i förhållande de största hamnarna i Europa.

Göteborgs hamn är Sveriges och Nordens största hamn – i särklass så när det gäller containerfrakter. Göteborgs hamn hanterade 828 000 containrar under 2021. Det är tre gånger fler containers än Helsingborgs hamn som är tvåa på listan och hela fem gånger fler än trean, Gävle hamn. Och under året som gick växte Göteborgs hamn ytterligare i förhållande till övriga hamnar i Sverige.

Det här ser Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn AB, som ett kvitto på hamnens växande förtroende på marknaden.
– Trots globala störningar de senaste åren har vi lyckats hålla godsnavet öppet utan avbrott och förhållandevis fritt från påverkan. Vi har också en närmast perfekt balans mellan import och export vilket varit en stor fördel när containerbristen varit ett faktum, säger han.

Allt fler varuägare väljer alltså Göteborgs hamn för sina containertransporter, och det oavsett var i landet man befinner sig. Enligt Elvir Dzanic är hamnens fortsatt växande järnvägssystem Railport Scandinavia en viktig anledning. Med frekventa, tillförlitliga och klimatsmarta järnvägstransporter till och från hamnen sparas tid och pengar samtidigt som klimatavtrycket minskar.

Tillväxten på järnväg i Göteborgs hamn resulterade i totalt 458 000 containrar transporterade på järnväg under 2021, vilket är det högsta antalet i hamnen någonsin.

Göteborgs hamns marknadsandel ökade från 48 till 51 procent i Sverige under 2021, och det är fjärde året i rad som hamnen ser en ökning. I Göteborgs hamn är det terminaloperatören APM Terminals som hanterar huvuddelen av containervolymerna.

Supply chain är fortsatt under stor press och läget är utmanande, säger Dennis Lenthe Olesen, vd på APM Terminals Nordic.
– Att många vänder sig till APM Terminals i Göteborgs hamn är naturligtvis glädjande och vi på APM Terminals arbetar intensivt och kontinuerligt med att öka vår kapacitet och flexibilitet för att möta den ständigt stigande efterfrågan på logistiklösningar, säger han.

Hamnen växer också i relation till de största hamnarna i Europa. Medan de fem största hamnarna ökade med i snitt fem procent, ökade Göteborgs hamn med sju procent i hanterad containervolym.