Klampning

Listar alla artiklar taggade med: Klampning

Transportstyrelsen ska analysera konsekvenser av ”klampning”

Idag beslutar regeringen att ge Transportstyrelsen i uppdrag att göra fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom taxitrafiken samt om det finns särskilda problem med regelefterlevnad inom den så kallade cabotagetrafiken. Även möjligheten att klampa fordon ska ses över.